X. kapitola
NEMOCI DÝCHACÍ SOUSTAVY (J00–J99)
JINÉ AKUTNÍ INFEKCE DOLNÍ ČÁSTI DÝCHACÍHO ÚSTROJÍ (J20–J22)
Nepatří sem:chronická obstrukční plicní onemocnění s akutní:
. exacerbací NS (J44.1)
. infekcí dolní části dýchacího ústrojí (J44.0)
J20Akutní zánět průdušek [bronchitis acuta]
Patří sem:bronchitida:
. NS‚ u těchto do 15 let věku
. akutní a subakutní (s):
  . bronchospazmem
  . fibrinózní
  . membranózní
  . hnisavá
  . septická
  . tracheitidou
tracheobronchitida‚ akutní
Nepatří sem:bronchitida:
. NS‚ ve věku 15 let a více (J40)
. alergická NS (J45.0)
. chronická:
  . NS (J42)
  . mukopurulentní (J41.1)
  . obstrukční (J44.–)
  . prostá (J41.0)
tracheobronchitida:
. NS (J40)
. chronická (J42)
. chronická obstrukční (J44.–)
. 0Akutní bronchitida způsobená Mycoplasma pneumoniae
. 1Akutní bronchitida způsobená Haemophilus influenzae
. 2Akutní bronchitida způsobená streptokokem
. 3Akutní bronchitida způsobená virem coxsackie
. 4Akutní bronchitida způsobená virem parainfluenzy
. 5Akutní bronchitida způsobená respiračním syncytiálním virem
. 6Akutní bronchitida způsobená rinovirem
. 7Akutní bronchitida způsobená echovirem
. 8Akutní bronchitida způsobená jiným určeným organismem
. 9Akutní bronchitida NS
J21Akutní zánět průdušinek [bronchiolitis acuta]
Patří sem:s bronchospazmem
. 0Akutní bronchiolitida způsobená respiračním syncytiálním virem
. 1Akutní bronchiolitida způsobená lidským metapneumovirem
. 8Akutní bronchiolitida způsobená jiným určeným organismem
. 9Akutní bronchiolitida NS
Bronchiolitida – zánět průdušinek NS
J22Neurčené akutní infekce dolní části dýchacího ústrojí
Akutní infekce (dolní) části dýchacího ústrojí NS
Nepatří sem:infekce (akutní) horních dýchacích cest (J06.9)
© WHO/ÚZIS ČR (Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR)‚ všechna práva vyhrazena‚ vytvořeno: 2018/3/7

 
 
 
 

Odkazy:

Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů
(ICD-10 ONLINE) - Czech

International Classification of Diseases
(ICD-10 ONLINE) - English

Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme
(ICD-10 ONLINE) - Deutsch