XI. kapitola
NEMOCI TRÁVICÍ SOUSTAVY (K00–K93)
NEMOCI ČERVOVITÉHO PŘÍVĚSKU (APENDIXU) (K35–K38)
K35Akutní zánět červovitého přívěsku (akutní apendicitida)
. 2Akutní apendicitida s generalizovanou peritonitidou
Apendicitida (akutní) s generalizovanou (difuzní) peritonitidou následující po ruptuře nebo
perforaci
. 3Akutní apendicitida s lokalizovanou peritonitidou
Akutní apendicitida (s perforací‚ rupturou nebo bez ní) s peritonitidou
. NS
. lokalizovaná
Akutní apendicitida s peritoneálním abscesem
. 8Akutní apendicitida‚ jiná a nespecifikovaná
Akutní apendicitida bez zmínky o lokalizované či generalizované peritonitidě
K36Jiná apendicitida
Apendicitida:
. chronická
. rekurentní
K37Neurčená apendicitida
K38Jiné nemoci apendixu
. 0Hyperplázie apendixu
. 1Apendikulární konkrementy
Sterkolit apendixu
Fekalit
. 2Divertikl apendixu
. 3Píštěl apendixu
. 8Jiné určené nemoci apendixu
Intususcepce apendixu
. 9Nemoc apendixu NS
© WHO/ÚZIS ČR (Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR)‚ všechna práva vyhrazena‚ vytvořeno: 2018/3/7

 
 
 
 

Odkazy:

Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů
(ICD-10 ONLINE) - Czech

International Classification of Diseases
(ICD-10 ONLINE) - English

Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme
(ICD-10 ONLINE) - Deutsch