XI. kapitola
NEMOCI TRÁVICÍ SOUSTAVY (K00–K93)
JINÉ NEMOCI TRÁVICÍ SOUSTAVY (K90–K93)
K90Střevní malabsorpce
Nepatří sem:po operacích žaludku a střev (K91.2)
. 0Céliakie
Gluténová enteropatie
Idiopatická steatorea
Netropická sprue
. 1Tropická sprue
Sprue NS
Tropická steatorea
. 2Syndrom slepé kličky nezařazený jinde
Syndrom slepé kličky NS
Nepatří sem:syndrom slepé kličky:
. vrozený (Q43.8)
. pooperační (K91.2)
. 3Pankreatická steatorea
. 4Malabsorpce způsobená intolerancí nezařazená jinde
Malabsorpce způsobená intolerancí na:
. glycidy
. tuk
. bílkoviny
. škrob
Nepatří sem:gluténová enteropatie (K90.0)
laktózová intolerance (E73.–)
. 8Jiná střevní malabsorpce
Whippleova nemoc+ (M14.8*)
. 9Střevní malabsorpce NS
K91Stavy po výkonech na trávicím ústrojí nezařazené jinde
Nepatří sem:gastrojejunální vřed (K28.–)
radioaktivním zářením způsobená (postiradiační):
. kolitida (K52.0)
. gastroenteritida (K52.0)
. proktitida (K62.7)
. 0Zvracení po operacích žaludku a střev
. 1Syndromy po operacích žaludku
Dumpingový syndrom („Syndrom odvodné kličky”)
Postresekční syndrom
Postvagotomický syndrom
. 2Pooperační malabsorpce nezařazená jinde
Pooperační syndrom slepé kličky
Nepatří sem:malabsorpce:
. osteomalacie dospělých (M83.2)
. pooperační osteoporóza (M81.3)
. 3Pooperační neprůchodnost střev
. 4Špatná funkce kolostomie a enterostomie
. 5Postcholecystektomický syndrom
. 8Jiné pooperační poruchy trávicího ústrojí nezařazené jinde
. 9Pooperační porucha trávicího ústrojí NS
K92Jiné nemoci trávicí soustavy
Nepatří sem:novorozenecké gastrointestinální krvácení (P54.0–P54.3)
. 0Hemateméza
. 1Meléna
Nepatří sem:okultní krvácení (R19.5)
. 2Krvácení ze žaludku a střev NS
Krvácení:
. žaludeční NS
. střevní NS
Nepatří sem:akutní hemoragická gastritida (K29.0)
krvácení z řiti a konečníku (K62.5)
s peptickým vředem (K25–K28)
. 8Jiné určené nemoci trávicí soustavy
. 9Nemoci trávicí soustavy NS
K93*Onemocnění jiných orgánů trávicího ústrojí při nemocech zařazených jinde
. 0*Tuberkulózní onemocnění střev‚ peritonea a mezenterických uzlin (A18.3+)
Nepatří sem:tuberkulózní peritonitida (K67.3*)
. 1*Megakolon při Chagasově nemoci (B57.3+)
. 8*Onemocnění jiných specifikovaných orgánů trávicího ústrojí při nemocech zařazených
jinde
© WHO/ÚZIS ČR (Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR)‚ všechna práva vyhrazena‚ vytvořeno: 2018/3/7

 
 
 
 

Odkazy:

Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů
(ICD-10 ONLINE) - Czech

International Classification of Diseases
(ICD-10 ONLINE) - English

Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme
(ICD-10 ONLINE) - Deutsch