XII. kapitola
NEMOCI KŮŽE A PODKOŽNÍHO VAZIVA (L00–L99)
Nepatří sem:některé stavy vzniklé v perinatálním období (P00–P96)
některé infekční a parazitární nemoci (A00–B99)
komplikace těhotenství‚ porodu a šestinedělí (O00–O99)
vrozené vady‚ deformace a chromozomální abnormality (Q00–Q99)
systémová onemocnění pojivové tkáně (M30–M36)
nemoci endokrinní‚ výživy a přeměny látek (E00–E90)
poranění‚ otravy a některé jiné následky vnějších příčin (S00–T98)
novotvary (C00–D48)
příznaky‚ znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde (R00–R99)
lipomelanotická retikulóza (I89.8)
Tato kapitola obsahuje následující oddíly:
L00–L08Infekce kůže a podkožního vaziva
L10–L14Puchýřnatá (bulózní) onemocnění
L20–L30Dermatitida a ekzém
L40–L45Papuloskvamózní onemocnění
L50–L54Kopřivka a erytém
L55–L59Onemocnění kůže a podkožního vaziva spojené se zářením
L60–L75Nemoci kožních adnex
L80–L99Jiné nemoci kůže a podkožního vaziva
Pro tuto kapitolu jsou stanoveny následující položky s hvězdičkou:
L14*Puchýřnatá (bulózní) onemocnění při nemocech zařazených jinde
L45*Papuloskvamózní onemocnění při nemocech zařazených jinde
L54*Erytém při nemocech zařazených jinde
L62*Onemocnění nehtů při nemocech zařazených jinde
L86*Keratodermie při nemocech zařazených jinde
L99*Jiná onemocnění kůže a podkožního vaziva při nemocech zařazených jinde
© WHO/ÚZIS ČR (Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR)‚ všechna práva vyhrazena‚ vytvořeno: 2018/3/7