XII. kapitola
NEMOCI KŮŽE A PODKOŽNÍHO VAZIVA (L00–L99)
PAPULOSKVAMÓZNÍ ONEMOCNĚNÍ (L40–L45)
L40Lupénka (psoriáza)
. 0Běžná lupénka [psoriasis vulgaris]
Numulární – penízková – lupénka
Plátová psoriáza
. 1Psoriáza generalizovaná pustulární
Impetigo herpetiformis
Von Zumbuschova nemoc
. 2Acrodermatitis continua
. 3Pustulosis palmaris et plantaris
. 4Psoriasis guttata
. 5+ Psoriáza artropatická (M07.0–M07.3*M09.0*)
. 8Jiná psoriáza
Flexurální psoriáza
. 9Psoriáza NS
L41Parapsoriáza
Nepatří sem:poikiloderma vasculare atrophicans (L94.5)
. 0Pityriasis lichenoides et varioliformis acuta
Muchova–Habermannova nemoc
. 1Pityriasis lichenoides chronica
. 3Parapsoriáza malých plátů
. 4Parapsoriáza velkých plátů
. 5Parapsoriáza retiformní
. 8Jiná parapsoriáza
. 9Parapsoriáza NS
L42Pityriasis rosea
L43Lichen planus
Nepatří sem:lichen planopapilaris (L66.1)
. 0Hypertrofický lichen planus
. 1Bulózní lichen planus
. 2Lichenoidní reakce na léčiva
K vyznačení léčiva lze použít dodatkový kód vnějších příčin (Kapitola XX.).
. 3Subakutní (aktivní) lichen planus
Lichen planus tropicus
. 8Jiný lichen planus
. 9Lichen planus NS
L44Jiné papuloskvamózní nemoci
. 0Pityriasis rubra pilaris
. 1Lichen nitidus
. 2Lichen striatus
. 3Lichen ruber moniliformis
. 4Dětská papulární akrodermatitida [Giannotiova–Crostiova]
. 8Jiná určená papuloskvamózní onemocnění
. 9Papuloskvamózní onemocnění NS
L45*Papuloskvamózní onemocnění při nemocech zařazených jinde
© WHO/ÚZIS ČR (Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR)‚ všechna práva vyhrazena‚ vytvořeno: 2018/3/7

 
 
 
 

Odkazy:

Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů
(ICD-10 ONLINE) - Czech

International Classification of Diseases
(ICD-10 ONLINE) - English

Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme
(ICD-10 ONLINE) - Deutsch