XIV. kapitola
NEMOCI MOČOVÉ A POHLAVNÍ SOUSTAVY
(N00–N99)
JINÉ NEMOCI LEDVIN A MOČOVODŮ (N25–N29)
Nepatří sem:s urolitiázou (N20–N23)
N25Poruchy vyplývající z porušené funkce renálních tubulů
Nepatří sem:poruchy přeměny látek zařaditelné do E70–E90
. 0Renální osteodystrofie
Azotemická osteodystrofie
Tubulární poruchy se ztrátou fosfátů
Renální:
. křivice
. trpaslictví
. 1Nefrogenní diabetes insipidus
. 8Jiné poruchy z porušené funkce renálních tubulů
Lightwoodův–Albrightův syndrom
Renální tubulární acidóza NS
Sekundární hyperparatyreóza renálního původu
. 9Poruchy z porušené funkce renálních tubulů NS
N26Neurčená svraštělá ledvina
Atrofie ledviny (terminální)
Renální skleróza NS
Nepatří sem:svraštělá z důvodu hypertenze (I12.–)
difuzní sklerotizující glomerulonefritida (N18.–)
hypertenzní nefroskleróza (arteriolární)(arteriosklerotická) (I12.–)
malá ledvina z neznámé příčiny (N27.–)
N27Malá ledvina z neznámé příčiny
. 0Malá ledvina‚ jednostranná
. 1Malá ledvina‚ oboustranná
. 9Malá ledvina NS
N28Jiné poruchy ledviny a ureteru nezařazené jinde
Nepatří sem:hydroureter (N13.4)
onemocnění ledvin:
. akutní NS (N00.9)
. chronické NS (N03.9)
klička a striktura ureteru:
. s hydronefrózou (N13.1)
. bez hydronefrózy (N13.5)
. 0Ischemie a infarkt ledviny
Renální arterie:
. embolie
. obstrukce
. okluze
. trombóza
Renální infarkt
Nepatří sem:Goldblattova ledvina (I70.1)
renální arterie (extrarenální část):
. ateroskleróza (I70.1)
. vrozená stenóza (Q27.1)
. 1Cysta ledviny
Cysta ledviny (získaná)(mnohočetná)(solitární)
Nepatří sem:cystická nemoc ledvin‚ vrozená (Q61.–)
. 8Jiná určená onemocnění ledviny a močovodu
Hypertrofie ledviny
Megaloureter
Nefroptóza
Pyelitis NS cystica
Pyeloureteritis
Ureteritis
Ureterokéla
. 9Onemocnění ledviny a močovodu NS
Nefropatie NS
Onemocnění ledvin NS
Nepatří sem:nefropatie NS a onemocnění ledvin NS s morfologickými postiženími .0–.8
stanovenými před položkou N00.– (N05.–)
N29*Jiné poruchy ledviny a močovodu při nemocech zařazených jinde
. 0*Pozdní syfilis ledvin (A52.7+)
. 1*Jiné poruchy ledviny a močovodu při infekčních a parazitárních nemocech zařazených
jinde
Poruchy ledviny a močovodu při:
. schistozomóze a bilharzióze (B65.–+)
. tuberkulóze (A18.1+)
. 8*Jiné poruchy ledviny a močovodu při jiných nemocech zařazených jinde
Porucha ukládání cystinu (E72.0+)
© WHO/ÚZIS ČR (Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR)‚ všechna práva vyhrazena‚ vytvořeno: 2018/3/7

 
 
 
 

Odkazy:

Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů
(ICD-10 ONLINE) - Czech

International Classification of Diseases
(ICD-10 ONLINE) - English

Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme
(ICD-10 ONLINE) - Deutsch