XV. kapitola
TĚHOTENSTVÍ‚ POROD A ŠESTINEDĚLÍ (O00–O99)
Poznámka:Kódy v této kapitole se použijí pro stavy vztahující se nebo zhoršené těhotenstvím‚ porodem
a šestinedělím (mateřské a porodnické příčiny).
Nepatří sem:určité nemoci a nehody komplikující těhotenství‚ porod a šestinedělí zařazené jinde:
. vnější příčiny (pro úmrtí) (kapitola XX.)
. poranění‚ otravy a některé jiné následky vnějších příčin (S00–T88.1T88.6–T98)
. duševní poruchy a poruchy chování související se šestinedělím (F53.–)
. porodnický tetanus (A34)
. nekróza hypofýzy po porodu (E23.0)
. osteomalacie v šestinedělí (M83.0)
zvýšený dohled nad:
. vysoce rizikovým těhotenstvím (Z35.–)
. normálním těhotenstvím (Z34.–)
Tato kapitola obsahuje následující oddíly:
O00–O08Těhotenství končící potratem
O10–O16Edém‚ proteinurie a hypertenzní onemocnění (pozdní gestóza) v těhotenství‚ při porodu
a v šestinedělí
O20–O29Jiná onemocnění matky převážně v souvislosti s těhotenstvím
O30–O48Péče o matku ve vztahu k plodu‚ amniové dutině a možným porodním problémům
O60–O75Komplikace porodu
O80–O84Porod
O85–O92Komplikace spojené převážně s šestinedělím
O94–O99Jiné porodnické stavy nezařazené jinde
© WHO/ÚZIS ČR (Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR)‚ všechna práva vyhrazena‚ vytvořeno: 2018/3/7