XVI. kapitola
NĚKTERÉ STAVY VZNIKLÉ V PERINATÁLNÍM OBDOBÍ
(P00–P96)
PORUCHY TRÁVICÍ SOUSTAVY PLODU A NOVOROZENCE (P75–P78)
P75*Mekoniový ileus při cystické fibróze (E84.1+)
P76Jiná střevní neprůchodnost u novorozence
. 0Syndrom mekoniové zátky
Patří sem:mekoniový ileus v případech‚ kde je známo‚ že cystická fibróza není přítomna
. 1Přechodný ileus u novorozence
Nepatří sem:Hirschsprungova nemoc (Q43.1)
. 2Střevní neprůchodnost způsobená zhuštěným mlékem
. 8Jiná určená střevní neprůchodnost u novorozence
Nepatří sem:neprůchodnost střev‚ klasifikovaná K56.0–K56.5
. 9Střevní neprůchodnost u novorozence NS
P77Nekrotizující enterokolitida u plodu a novorozence
P78Jiná perinatální onemocnění trávicí soustavy
Nepatří sem:novorozenecké gastrointestinální krvácení (P54.0–P54.3)
. 0Perinatální perforace střeva
Mekoniová peritonitida
. 1Jiná novorozenecká peritonitida
Novorozenecká peritonitida NS
. 2Novorozenecká hemateméza a meléna způsobená spolykáním mateřské krve
. 3Neinfekční novorozenecký průjem
Nepatří sem:novorozenecký průjem:
. NS (A09.9)
. infekční (A09.0)
. 8Jiná určená perinatální onemocnění trávicí soustavy
Ezofageální reflux u novorozence
Vrozená cirhóza (jater)
Peptický vřed u novorozence
. 9Perinatální onemocnění trávicí soustavy NS
© WHO/ÚZIS ČR (Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR)‚ všechna práva vyhrazena‚ vytvořeno: 2018/3/7

 
 
 
 

Odkazy:

Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů
(ICD-10 ONLINE) - Czech

International Classification of Diseases
(ICD-10 ONLINE) - English

Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme
(ICD-10 ONLINE) - Deutsch