příloha
PŘÍLOHA K ČESKÉMU VYDÁNÍ
Příloha obsahuje zvláštní tabelační seznamy nemocnosti a úmrtnosti. Zájemce o klasifikaci WHO
hematopoetických a lymfoidních nádorů‚ která dosud taktéž byla přílohou k českému vydání MKN-10‚
odkazujeme přímo na MKN-O (http://www.uzis.cz/katalog/klasifikace/mkn-mezinarodni-klasifikace-nemoci-pro-onkologii).
© WHO/ÚZIS ČR (Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR)‚ všechna práva vyhrazena‚ vytvořeno: 2018/3/7