XVII. kapitola
VROZENÉ VADY‚ DEFORMACE A CHROMOZOMÁLNÍ
ABNORMALITY (Q00–Q99)
JINÉ VROZENÉ VADY TRÁVICÍ SOUSTAVY (Q38–Q45)
Q38Jiné vrozené vady jazyka‚ úst a hltanu
Nepatří sem:makrostomie (Q18.4)
mikrostomie (Q18.5)
. 0Vrozené malformace rtů nezařazené jinde
Vrozená:
. píštěl rtu
. malformace rtu NS
Syndrom Van der Woudeův
Nepatří sem:rozštěp rtu (Q36.–)
. s rozštěpem patra (Q37.–)
makrocheilie (Q18.6)
mikrocheilie (Q18.7)
. 1Ankyloglosie
Přirostlý jazyk
. 2Makroglosie
. 3Jiné vrozené vady jazyka
Aglosie
Rozštěpený jazyk
Vrozená:
. adheze jazyka
. fisura jazyka
. malformace jazyka NS
Hypoglosie jazyka
Mikroglosie
. 4Vrozené malformace slinných žláz a vývodů
Chybění slinné žlázy nebo vývodu
Atrézie
Přídatná slinná žláza nebo vývod
Vrozená píštěl slinné žlázy
. 5Vrozené vady patra nezařazené jinde
Chybění čípku – uvuly
Vrozená vada patra NS
Vysoko klenuté patro
Nepatří sem:rozštěp patra (Q35.–)
. s rozštěpem rtu (Q37.–)
. 6Jiné vrozené malformace úst
Vrozené malformace úst NS
. 7Hltanová výchlipka
Divertikl hltanu
Nepatří sem:syndrom hltanové výchlipky (D82.1)
. 8Jiné vrozené vady hltanu
Vrozená vada hltanu NS
Q39Vrozené vady jícnu
. 0Atrézie jícnu bez píštěle
Atrézie jícnu NS
. 1Atrézie jícnu s tracheoezofagickou píštělí
Atrézie jícnu s bronchoezofagickou píštělí
. 2Vrozená tracheoezofagická píštěl bez atrézie
Vrozená tracheoezofagická píštěl NS
. 3Vrozená stenóza a striktura jícnu
. 4Vrozená diafragma jícnu
Nepatří sem:diafragma jícnu (získaná) (K22.2)
. 5Vrozená dilatace jícnu
. 6Divertikl jícnu
Výchlipka ezofagu
. 8Jiné vrozené vady jícnu
Chybění jícnu
Vrozené přemístění
Zdvojení
. 9Vrozená vada jícnu NS
Q40Jiné vrozené vady horní části trávicí soustavy
. 0Vrozená hypertrofická stenóza pyloru
Vrozená(-ý) nebo dětská(-ý):
. konstrikce pyloru
. hypertrofie
. spazmus
. stenóza
. striktura
. 1Vrozená hiátová kýla
Přemístění kardie při průchodu ezofagickým hiátem
Nepatří sem:vrozená brániční kýla (Q79.0)
. 2Jiné určené vrozené vady žaludku
Vrozené(-ý):
. přemístění žaludku
. divertikl žaludku
. sutkovitý žaludek (žaludek tvaru přesýpacích hodin)
Zdvojení žaludku
Megalogastrie
Mikrogastrie
. 3Vrozená vada žaludku NS
. 8Jiné určené vrozené vady horní části trávicí soustavy
. 9Vrozená vada horní části trávicí soustavy NS
Vrozená:
. vada neurčené horní části trávicí soustavy
. deformita
Q41Vrozené chybění‚ atrézie a stenóza tenkého střeva
Patří sem:vrozená obstrukce‚ okluze a striktura tenkého střeva nebo střeva NS
Nepatří sem:mekoniový ileus (E84.1)
. 0Vrozené chybění‚ atrézie a stenóza dvanáctníku
. 1Vrozené chybění‚ atrézie a stenóza jejuna
Syndrom jablečné slupky
Neprůchodné jejunum
. 2Vrozené chybění‚ atrézie a stenóza ilea
. 8Vrozené chybění‚ atrézie a stenóza jiných určených částí tenkého střeva
. 9Vrozené chybění‚ atrézie a stenóza tenkého střeva bez určení části
Vrozené chybění‚ atrézie a stenóza střeva NS
Q42Vrozené chybění‚ atrézie a stenóza tlustého střeva
Patří sem:vrozená obstrukce‚ okluze a striktura tlustého střeva
. 0Vrozené chybění‚ atrézie a stenóza konečníku s píštělí
. 1Vrozené chybění‚ atrézie a stenóza konečníku bez píštěle
Neprůchodné rectum
. 2Vrozené chybění‚ atrézie a stenóza řiti s píštělí
. 3Vrozené chybění‚ atrézie a stenóza řiti bez píštěle
Neprůchodná řiť
. 8Vrozené chybění‚ atrézie a stenóza jiných částí tlustého střeva
. 9Vrozené chybění‚ atrézie a stenóza tlustého střeva bez určení části
Q43Jiné vrozené vady střeva
. 0Meckelův divertikl
Perzistující ductus:
. omphaloentericus
. vitellinus
. 1Hirschsprungova nemoc
Aganglionosis
Megacolon‚ vrozené (aganglionické)
. 2Jiné vrozené funkční poruchy tlustého střeva
Vrozené rozšíření tlustého střeva
. 3Vrozené vady fixace střev
Vrozené srůsty (pruhy):
. předstěry – omenta‚ anomální
. peritonea – pobřišnice
Jacksonova blána
Malrotace tlustého střeva
Rotace:
. neúspěšná slepého a tlustého střeva
. neúplná
. nedostatečná
Společné okruží – mesenterium commune
. 4Zdvojení střeva
. 5Ektopická řiť
. 6Vrozená píštěl konečníku a řiti
Nepatří sem:vrozená píštěl
. rektovaginální (Q52.2)
. uretrorektální (Q64.7)
pilonidální píštěl nebo sinus (L05.–)
s chyběním‚ atrézií a stenózou (Q42.0Q42.2)
. 7Přetrvávající kloaka
Kloaka NS
. 8Jiné určené vrozené vady střev
Vrozený(-á):
. syndrom slepé kličky
. divertikulóza‚ tlustého střeva
. divertikl střeva
Dolichokolon
Megaloapendix
Megaloduodenum
Microcolon
Transpozice:
. červovitého přívěsku (apendixu)
. tlustého střeva
. střeva
. 9Vrozená vada střeva NS
Q44Vrozené vady žlučníku‚ žlučovodů a jater
. 0Ageneze‚ aplázie a hypoplázie žlučníku
Vrozené chybění žlučníku
. 1Jiné vrozené vady žlučníku
Vrozené malformace žlučníku NS
Intrahepatální žlučník
. 2Atrézie žlučových cest
. 3Vrozená stenóza a striktura žlučových cest
. 4Cysta žlučovodu
. 5Jiné vrozené vady žlučových cest
Přídatný ductus hepaticus
Vrozená malformace žlučového vývodu NS
Zdvojení:
. žlučovodu
. ductus cysticus
. 6Cystická nemoc jater
Fibrocystická nemoc jater
. 7Jiné vrozené vady jater
Přídatná játra
Alagillův syndrom
Vrozené(-á):
. chybění jater
. hepatomegalie
. malformace jater NS
Q45Jiné vrozené vady trávicí soustavy
Nepatří sem:vrozená:
. brániční kýla (Q79.0)
. hiátová kýla (Q40.1)
. 0Ageneze‚ aplázie a hypoplázie slinivky břišní (pankreatu)
Vrozené chybění slinivky břišní
. 1Prstencový pankreas
. 2Vrozená cysta slinivky břišní
. 3Jiné vrozené vady slinivky břišní a pankreatického vývodu
Přídatný pankreas
Vrozená vada slinivky břišní a pankreatického vývodu NS
Nepatří sem:diabetes mellitus:
. vrozený (E10.–)
. novorozenecký (P70.2)
fibrocystická nemoc slinivky břišní (E84.–)
. 8Jiné určené vrozené vady trávicí soustavy
Chybění (úplné)(částečné) trávicí soustavy NS
Zdvojení trávicích orgánů NS
Vrozené nesprávné uložení
. 9Vrozená vada trávicí soustavy NS
Vrozená:
. vada trávicí soustavy NS
. deformita
© WHO/ÚZIS ČR (Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR)‚ všechna práva vyhrazena‚ vytvořeno: 2018/3/7

 
 
 
 

Odkazy:

Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů
(ICD-10 ONLINE) - Czech

International Classification of Diseases
(ICD-10 ONLINE) - English

Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme
(ICD-10 ONLINE) - Deutsch