XVIII. kapitola
PŘÍZNAKY‚ ZNAKY A ABNORMÁLNÍ KLINICKÉ
A LABORATORNÍ NÁLEZY NEZAŘAZENÉ JINDE
(R00–R99)
PŘÍZNAKY A ZNAKY TÝKAJÍCÍ SE TRÁVICÍ SOUSTAVY A BŘICHA (R10–R19)
Nepatří sem:žaludeční – střevní krvácení (K92.0–K92.2)
. novorozence (P54.0–P54.3)
střevní neprůchodnost – obstrukce (K56.–)
. novorozence (P76.–)
pylorospazmus (K31.3)
. vrozený nebo dětský (Q40.0)
příznaky a znaky týkající se močové soustavy (R30–R39)
příznaky týkající se pohlavních orgánů:
. ženských (N94.–)
. mužských (N48–N50)
R10Břišní a pánevní bolest
Nepatří sem:bolesti zad – dorzalgie (M54.–)
flatulence a příbuzné stavy (R14)
renální kolika (N23)
. 0Akutní břicho
Těžká břišní bolest (generalizovaná) (lokalizovaná) (se ztuhlostí – rigiditou břicha)
. 1Bolest umístěná do horní části břicha
Dyspepsie NS
Epigastrická bolest
Nepatří sem:Funkční dyspepsie (K30)
. 2Pánevní a perineální bolest
. 3Bolest umístěná do jiných míst dolní části břicha
. 4Jiná a neurčená břišní bolest
Citlivost břicha NS
Kolika:
. NS
. dětská
R11Nauzea a zvracení
Nepatří sem:hemateméza (K92.0)
. novorozence (P54.0)
zvracení:
. nadměrné v těhotenství (O21.–)
. po operaci žaludku a střev (K91.0)
. novorozence (P92.0)
. psychogenní NS (F50.5)
R12Pálení žáhy
Nepatří sem:dyspepsie:
. NS (R10.1)
. funkční (K30)
R13Dysfagie
Potíže při polykání
R14Flatulence a příbuzné stavy
Rozpětí břicha (plyny) – nadmutí
Plynatost – meteorismus
Říhání
Bolest při plynatosti
Bubínkový poklep (břišní)(střevní)
Nepatří sem:psychogenní aerofagie (F45.3)
R15Inkontinence stolice
Enkopréza NS
Nepatří sem:neorganického původu (F98.1)
R16Hepatomegalie a splenomegalie nezařazené jinde
. 0Zvětšení jater (hepatomegalie) nezařazené jinde
. 1Zvětšení sleziny (splenomegalie) nezařazené jinde
. 2Hepatomegalie se splenomegalií nezařazená jinde
Hepatosplenomegalie NS
R17Neurčená žloutenka
Nepatří sem:novorozenecká žloutenka (P55P57–P59)
R18Ascites
Tekutina v peritoneální dutině
R19Jiné příznaky a znaky týkající se trávicí soustavy a břicha
Nepatří sem:akutní břicho (R10.0)
. 0Zduření‚ útvar a bulka nitrobřišní a pánevní
Difuzní nebo celkové zduření nebo útvar:
. nitrobřišní NS
. pánevní NS
. pupeční
Nepatří sem:rozpětí břicha (plyny) (R14)
ascites (R18)
. 1Abnormální střevní zvuky
Chybění střevních zvuků
Nadměrné střevní zvuky
. 2Viditelná peristaltika
Hyperperistaltika
. 3Ztuhlost (rigidita) břicha
Nepatří sem:s těžkou břišní bolestí (R10.0)
. 4Změny vlastností střev
Nepatří sem:zácpa (K59.0)
funkční průjem (K59.1)
. 5Jiné nepravidelnosti stolice
Nenormální zbarvení stolice
Objemná stolice
Hlen ve stolici
Okultní krvácení
Nepatří sem:meléna (K92.1)
. novorozence (P54.1)
. 6Zápach z úst
. 8Jiné určené příznaky a znaky týkající se trávicí soustavy a břicha
© WHO/ÚZIS ČR (Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR)‚ všechna práva vyhrazena‚ vytvořeno: 2018/3/7

 
 
 
 

Odkazy:

Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů
(ICD-10 ONLINE) - Czech

International Classification of Diseases
(ICD-10 ONLINE) - English

Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme
(ICD-10 ONLINE) - Deutsch