XVIII. kapitola
PŘÍZNAKY‚ ZNAKY A ABNORMÁLNÍ KLINICKÉ
A LABORATORNÍ NÁLEZY NEZAŘAZENÉ JINDE
(R00–R99)
NEPŘESNĚ URČENÉ A NEZNÁMÉ PŘÍČINY SMRTI (R95–R99)
Nepatří sem:smrt plodu z neurčené příčiny (P95)
smrt z neznámé porodnické příčiny (O95)
R95Syndrom náhlé smrti dítěte (kojence) [SIDS]
. 0Syndrom náhlé smrti dítěte (kojence) [SIDS] se zmínkou o pitvě
. 9Syndrom náhlé smrti dítěte (kojence) [SIDS] bez zmínky o pitvě
Syndrom náhlé smrti dítěte (kojence) [SIDS]‚ NS
R96Jiná náhlá smrt z neznámé příčiny
Nepatří sem:náhlá(-ý):
. srdeční smrt takto popsaná (I46.1)
. syndrom náhlé smrti dítěte (kojence) (R95)
. 0Okamžitá smrt
Náhlá neobjasněná smrt dospělého
Nepatří sem:Náhlá smrt známé etiologie (A00.0–Q99.9U04.9V01.0–Y89.9)
. 1Smrt‚ která nastala dříve než 24 hodin od nástupu příznaků‚ jinak nevysvětlená
Smrt o které je známo‚ že nebyla násilná nebo okamžitá‚ jejíž příčina však nemohla být zjištěna
Smrt bez známky nemoci
R98Smrt bez svědků
Úmrtí za okolností‚ kdy bylo nalezeno tělo zemřelého a žádná příčina nemohla být zjištěna
Nález mrtvého (těla)(mrtvoly)
R99Jiné nepřesně určené a neurčené příčiny smrti
Úmrtí‚ smrt NS
Neznámá příčina smrti
© WHO/ÚZIS ČR (Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR)‚ všechna práva vyhrazena‚ vytvořeno: 2018/3/7

 
 
 
 

Odkazy:

Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů
(ICD-10 ONLINE) - Czech

International Classification of Diseases
(ICD-10 ONLINE) - English

Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme
(ICD-10 ONLINE) - Deutsch