XIX. kapitola
PORANĚNÍ‚ OTRAVY A NĚKTERÉ JINÉ NÁSLEDKY
VNĚJŠÍCH PŘÍČIN (S00–T98)
Nepatří sem:poranění za porodu (P10–P15)
porodní poranění (O70–O71)
Tato kapitola obsahuje následující oddíly:
S00–S09Poranění hlavy
S10–S19Poranění krku
S20–S29Poranění hrudníku
S30–S39Poranění břicha‚ dolní části zad‚ bederní páteře a pánve
S40–S49Poranění ramene a paže (nadloktí)
S50–S59Poranění lokte a předloktí
S60–S69Poranění zápěstí a ruky
S70–S79Poranění kyčle a stehna
S80–S89Poranění kolena a bérce
S90–S99Poranění kotníku a nohy pod ním
T00–T07Poranění postihující více částí těla
T08–T14Poranění neurčené části trupu‚ končetiny nebo části těla
T15–T19Účinky cizího tělesa vniklého přirozeným otvorem těla
T20–T32Popáleniny a poleptání
T20–T25Popáleniny a poleptání zevního povrchu těla‚ určené podle lokalizace
T26–T28Popáleniny a poleptání omezené na oko a vnitřní orgány
T29–T32Popáleniny a poleptání mnohočetných a neurčených částí těla
T33–T35Omrzliny
T36–T50Otrava léky‚ léčivy‚ návykovými a biologickými látkami
T51–T65Toxické účinky látek ze zdrojů převážně mimo lékařství
T66–T78Jiné a neurčené účinky vnějších příčin
T79Některé časné komplikace úrazů
T80–T88Komplikace zdravotní péče nezařazené jinde
T90–T98Následky poranění‚ otravy a jiných následků vnějších příčin
V kapitole je použit S-oddíl pro zařazování různých typů poranění spojených s jednotlivými částmi těla
a T-oddíl k pokrytí poranění mnohočetných nebo neurčených částí těla i otrav a některých jiných
následků vnějších příčin. Kde jsou v názvech určeny mnohočetné lokalizace‚ výraz „s” označuje
postižení obou lokalizací a výraz „a” označuje postižení jedné z obou nebo obou lokalizací.
Kdykoliv je to možné‚ musí být dodržena zásada kódování poranění podle více položek. Kombinační
položky pro mnohočetná poranění jsou určeny pro použití v případech‚ kdy chybí podrobné údaje pokud
jde o povahu jednotlivých stavů (poranění) nebo pro účely primární tabelace‚ kdy je vhodnější
zaznamenat jediný kód (položku); jinak se mají jednotlivá poranění zařazovat (kódovat) odděleně.
Rovněž se má postupovat podle přesných návodů a pravidel pro kódování nemocnosti a úmrtnosti
uvedených v Instrukční příručce MKN-10.
Oddíly týkající se částí těla (S–oddíl a T00–T14 i T90–T98) obsahují na třímístné úrovni tyto druhy
poranění:
POVRCHNÍ PORANĚNÍ‚ patří sem:
. abraze – odřenina (kůže)
. puchýř (netepelný)
. kontuze – zhmoždění včetně modřin‚ krevních podlitin a hematomů
. poranění povrchní cizím tělesem (střepinou‚ třískou) bez větší otevřené rány
. kousnutí (nejedovatým) hmyzem
OTEVŘENÁ RÁNA‚ patří sem:
Kousnutí zvířetem‚ živočichem (pokousání)
Řezná rána
Tržná rána
Bodná rána:
. NS
. s pronikajícím (penetrujícím) cizím tělesem
ZLOMENINA–FRAKTURA‚ patří sem:
Zlomenina:
. zavřená:
  . kominutivní-roztříštěná s prodlouženým hojením
nebo bez něho
  . kompresivní-stlačená
  . vpáčená
  . naštípnutá‚ nalomená
  . částečná (subperiostální)
  . zaklíněná
  . lineární
  . jednoduchá
  . s uvolněním epifýzy
  . spirální
. dislokovaná
. vytlačená
Zlomenina:
. otevřená:
  . komplikovaná s prodlouženým hojením
nebo bez něho
  . infikovaná
  . střelná
  . způsobená bodnutím
  . s cizím tělesem
Zlomenina:
. patologická (M84.4)
  . s osteoporózou (M80.–)
. námahová (M84.3)
špatné spojení kosti po zlomenině (M84.0)
nespojení kosti po zlomenině (pseudoartróza) (M84.1)
VYMKNUTÍ‚ PODVRTNUTÍ A NATAŽENÍ‚ patří sem:
odtržení – abruptio‚ avulsio chrupavky‚ kloubu‚ kloubního‚
pouzdra‚ vazu
roztržení – laceratio
podvrtnutí – distorsio
natažení – distensio
vymknutí‚ vykloubení‚ luxace‚ dislokace
úrazový(-á‚-é):
. krevní výron do
. přetržení – ruptura
. subluxace
. protržení‚ natržení‚ trhlina
PORANĚNÍ NERVŮ A MÍCHY‚ patří sem:
úplné nebo neúplné poškození míchy
poškození souvislosti nervů a míchy
úrazová(-é):
. přerušení nervu
. hematomyelie
. (přechodná) obrna
. paraplegie
. kvadruplegie
PORANĚNÍ KREVNÍCH CÉV‚ patří sem:
utržení krevních cév
rozříznutí
roztržení – lacerace
úrazové(-ý‚-é):
. aneuryzma nebo píštěl (arteriovenózní)
. tepenný hematom
. ruptura – trhlina
PORANĚNÍ SVALU‚ FASCIE A ŠLACHY‚ patří sem:
utržení – avulze svalu‚ fascie a šlachy
rozříznutí – discize
roztržení – lacerace
natažení – distensio
úrazová – trhlina – ruptura
PORANĚNÍ DRTIVÉ (ROZDRCENÍ)
ÚRAZOVÁ AMPUTACE
PORANĚNÍ VNITŘNÍCH ORGÁNŮ‚ patří sem:
poranění výbuchem vnitřních orgánů
pohmoždění
poranění otřesem
rozdrcení
roztržení
úrazový(-á):
. hematom
. bodná rána
. trhlina – ruptura
JINÁ A NEURČENÁ PORANĚNÍ
© WHO/ÚZIS ČR (Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR)‚ všechna práva vyhrazena‚ vytvořeno: 2018/3/7