XIX. kapitola
PORANĚNÍ‚ OTRAVY A NĚKTERÉ JINÉ NÁSLEDKY
VNĚJŠÍCH PŘÍČIN (S00–T98)
PORANĚNÍ HRUDNÍKU (S20–S29)
Patří sem:poranění:
. prsu
. hrudníku (stěny)
. mezilopatkové – interskapulární – krajiny
Nepatří sem:popáleniny a poleptání (T20–T32)
účinky cizího tělesa v:
. průdušce (T17.5)
. plíci (T17.8)
. jícnu (T18.1)
. průdušnici (T17.4)
zlomenina páteře NS (T08)
omrzlina (T33–T35)
poranění:
. axily (S40–S49)
. klíční kosti
. lopatkové krajiny
. ramene
. míchy NS (T09.3)
. trupu NS (T09.–)
kousnuti nebo štípnutí jedovatým hmyzem (T63.4)
S20Povrchní poranění hrudníku
. 0Zhmoždění (kontuze) prsu
. 1Jiná a neurčená povrchní poranění prsu
. 2Zhmoždění (kontuze) hrudníku
. 3Jiná povrchní poranění přední stěny hrudníku
. 4Jiná povrchní poranění zadní stěny hrudníku
. 7Mnohočetná povrchní poranění hrudníku
. 8Povrchní poranění jiných a neurčených částí hrudníku
Hrudní stěna NS
S21Otevřená rána hrudníku
Nepatří sem:úrazový:
. hemopneumotorax (S27.2)
. hemotorax (S27.1)
. pneumotorax (S27.0)
. 0Otevřená rána prsu
. 1Otevřená rána přední stěny hrudníku
. 2Otevřená rána zadní stěny hrudníku
. 7Mnohočetné otevřené rány hrudní stěny
. 8Otevřená rána jiných částí hrudníku
. 9Otevřená rána hrudníku‚ část NS
Hrudní stěna NS
S22Zlomenina žebra (žeber)‚ hrudní kosti a hrudní páteře
Patří sem:hrudní (torakální):
. nervový oblouk
. trnový výběžek
. příčný výběžek
. obratel
. obratlový oblouk
Tam‚ kde není nutné nebo vhodné použít mnohočetné kódování více položkami (kódy)
k vyznačení zlomeniny a otevřené rány‚ jsou pro nezávazné použití na doplňkovém (dalším)
místě položky (kódu) poskytnuty následující podpoložky. Zlomenina neurčená (neoznačená)
jako zavřená nebo otevřená se musí zařadit jako zavřená.
. 0 zavřená
. 1 otevřená
Nepatří sem:zlomenina:
. klíční kosti (S42.0)
. lopatky (S42.1)
. 0Zlomenina hrudního obratle
Zlomenina hrudní páteře NS
. 1Mnohočetné zlomeniny hrudní páteře
. 2Zlomenina hrudní kosti (sterna)
. 3Zlomenina žebra [fractura costae]
. 4Mnohočetné zlomeniny žeber
. 5Prolomený hrudník (zlomenina žebra(-er) s paradoxním dýcháním)
. 8Zlomenina jiných částí kostí hrudníku
. 9Zlomenina kostí hrudníku bez určení části
S23Vymknutí‚ podvrtnutí a natažení kloubů a vazů hrudníku
Nepatří sem:vymknutí‚ podvrtnutí a natažení sternoklavikulárního kloubu (S43.2S43.6)
ruptura nebo posunutí (neúrazové) hrudní meziobratlové ploténky (M51.–)
. 0Úrazová ruptura hrudní meziobratlové ploténky
. 1Vymknutí hrudního obratle
Hrudní páteř NS
. 2Vymknutí jiných a neurčených částí hrudníku
. 3Podvrtnutí a natažení hrudní páteře
. 4Podvrtnutí a natažení žeber a hrudní kosti
. 5Podvrtnutí a natažení jiných a neurčených částí hrudníku
S24Poranění nervů a míchy v úrovni hrudníku
Nepatří sem:poranění pažní pleteně (S14.3)
. 0Otřes a edém hrudní míchy
. 1Jiná a neurčená poranění hrudní míchy
. 2Poranění nervového kořene hrudní míchy
. 3Poranění periferních nervů hrudníku
. 4Poranění hrudních sympatických nervů
Nervový svazek:
. srdeční
. jícnový
. plicní
ganglion:
. stellatum
. hrudní sympatické
. 5Poranění jiných nervů hrudníku
. 6Poranění neurčeného nervu hrudníku
S25Poranění krevních cév hrudníku
. 0Poranění hrudní aorty
Aorta NS
. 1Poranění nejmenované nebo podklíčkové tepny
. 2Poranění horní duté žíly [venae cavae superioris]
Vena cava NS
. 3Poranění nejmenované nebo podklíčkové žíly
. 4Poranění plicních krevních cév
. 5Poranění mezižeberních krevních cév
. 7Mnohočetné poranění krevních cév hrudníku
. 8Poranění jiných krevních cév hrudníku
Vena azygos – nepárová žíla
Prsní tepny nebo žíly
. 9Poranění neurčených krevních cév hrudníku
S26Poranění srdce
Patří sem:zhmoždění – kontuze srdce
roztržení – lacerace
probodnutí
úrazová ruptura
Tam‚ kde není nutné nebo vhodné použít mnohočetné kódováni více položkami (kódy)‚ jsou pro
nezávazné použití na doplňkovém (dalším) místě položky (kódu) poskytnuty následující
podpoložky:
. 0 bez otevřené rány do hrudní dutiny
. 1 s otevřenou ránou do hrudní dutiny
. 0Poranění srdce s hemoperikardem
. 8Jiná poranění srdce
. 9Poranění srdce NS
S27Poranění jiných a neurčených nitrohrudních orgánů
Tam‚ kde není nutné nebo vhodné použít mnohočetné kódování více položkami (kódy)‚ jsou pro
nezávazné použití na doplňkovém (dalším) místě položky (kódu) poskytnuty následující
podpoložky:
. 0 bez otevřené rány do hrudní dutiny
. 1 s otevřenou ránou do hrudní dutiny
Nepatří sem:poranění:
. krční části jícnu (S10–S19)
. průdušnice (krční části) (S10–S19)
. 0Úrazový pneumotorax
. 1Úrazový hemotorax
. 2Úrazový hemopneumotorax
. 3Jiná poranění plic
. 4Poranění průdušky
. 5Poranění hrudní části průdušnice
. 6Poranění pohrudnice
. 7Mnohočetná poranění nitrohrudních orgánů
. 8Poranění jiných určených nitrohrudních orgánů
Bránice
Hrudní mízovod
Jícen (hrudní část)
Thymus – brzlík
. 9Poranění neurčeného nitrohrudního orgánu
S28Rozdrcení hrudníku a úrazová amputace části hrudníku
. 0Rozdrcený hrudník
Nepatří sem:prolomený hrudník (zlomenina žebra(-er) s paradoxním dýcháním) (S22.5)
. 1Úrazová amputace části hrudníku
Nepatří sem:přeseknutí hrudníku (T05.8)
S29Jiná a neurčená poranění hrudníku
. 0Poranění svalu a šlachy v úrovni hrudníku
. 7Mnohočetná poranění hrudníku
Poranění zařaditelná do více než jedné z položek S20–S29.0
. 8Jiná určená poranění hrudníku
. 9Neurčené poranění hrudníku
© WHO/ÚZIS ČR (Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR)‚ všechna práva vyhrazena‚ vytvořeno: 2018/3/7

 
 
 
 

Odkazy:

Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů
(ICD-10 ONLINE) - Czech

International Classification of Diseases
(ICD-10 ONLINE) - English

Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme
(ICD-10 ONLINE) - Deutsch