XXII. kapitola
KÓDY PRO SPECIÁLNÍ ÚČELY (U00–U85)
PROVIZORNÍ URČENÍ PRO NOVÉ DIAGNÓZY NEJISTÉ ETIOLOGIE NEBO
NOUZOVÉHO POUŽITÍ (U00–U49)
U04Syndrom akutního respiračního selhání
Těžký (vážný) akutní respirační syndrom NS
. 9Syndrom akutního respiračního selhání
Těžký (vážný) akutní respirační syndrom NS
U06Nouzové použití kódu U06
Kódy U00–U49 mají být použity WHO k provizornímu zařazení nového onemocnění nejisté
etiologie. Při mimořádných situacích nejsou v elektronických systémech vždy k dispozici
nové kódy pro nouzové použití. Specifikace položky U06 v tomto smyslu zajišťuje‚ že tato
položka a její podpoložky jsou kdykoliv k dispozici ve všech elektronických systémech
a mohou být neprodleně použity podle instrukcí WHO.
. 0Nouzové použití kódu U06.0
. 1Nouzové použití kódu U06.1
. 2Nouzové použití kódu U06.2
. 3Nouzové použití kódu U06.3
. 4Nouzové použití kódu U06.4
. 5Nouzové použití kódu U06.5
. 6Nouzové použití kódu U06.6
. 7Nouzové použití kódu U06.7
. 8Nouzové použití kódu U06.8
. 9Nouzové použití kódu U06.9
U07Nouzové použití kódu U07
Kódy U00–U49 mají být použity WHO k provizornímu zařazení nového onemocnění nejisté
etiologie. Při mimořádných situacích nejsou v elektronických systémech vždy k dispozici
nové kódy pro nouzové použití. Specifikace položky U07 v tomto smyslu zajišťuje‚ že tato
položky a její podpoložky jsou kdykoli k dispozici ve všech elektronických systémech
a mohou být neprodleně použity podle instrukcí WHO.
. 0Nouzové použití kódu U07.0
. 1Nouzové použití kódu U07.1
. 2Nouzové použití kódu U07.2
. 3Nouzové použití kódu U07.3
. 4Nouzové použití kódu U07.4
. 5Nouzové použití kódu U07.5
. 6Nouzové použití kódu U07.6
. 7Nouzové použití kódu U07.7
. 8Nouzové použití kódu U07.8
. 9Nouzové použití kódu U07.9
© WHO/ÚZIS ČR (Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR)‚ všechna práva vyhrazena‚ vytvořeno: 2018/3/7

 
 
 
 

Odkazy:

Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů
(ICD-10 ONLINE) - Czech

International Classification of Diseases
(ICD-10 ONLINE) - English

Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme
(ICD-10 ONLINE) - Deutsch