XX. kapitola
VNĚJŠÍ PŘÍČINY NEMOCNOSTI A ÚMRTNOSTI
(V01–Y98)
NEHODY (V01–X59)
JINÉ VNĚJŠÍ PŘÍČINY NÁHODNÝCH PORANĚNÍ (W00–X59)
PÁDY (W00–W19)
[Členění na .4 místě viz „Místo události” na začátku této XX. kapitoly]
Nepatří sem:napadení (útok) (Y01–Y02)
pád:
. ze zvířete (V80.–)
. z hořící budovy (X00.–)
. do ohně (X00–X04X08–X09)
. do vody (s (u)tonutím nebo potopením) (W65–W74)
. do stroje v chodu‚ v‚ na něm nebo z něho (W28–W31)
. opakované pády‚ které nejsou důsledkem nehody (R29.6)
. v dopravním vozidle‚ na něm nebo z něho (V01–V99)
úmyslné sebepoškození (X80–X81)
W00Pád na rovině na ledu a sněhu
Nepatří sem:pád se zmínkou o:
. bruslích (ledních) nebo lyžích (W02.–)
. schodech nebo stupních (W10.–)
W01Pád na rovině následkem uklouznutí‚ zakopnutí nebo klopýtnutí
Nepatří sem:pád na ledu a sněhu (W00.–)
W02Pád na ledních bruslích‚ lyžích‚ kolečkových bruslích nebo skateboardech
W03Jiné pády na rovině ze srážky s nebo strčení jinou osobou
Patří sem:pád ze srážky chodce s jiným chodcem (dopravní)
Nepatří sem:rozdrcení nebo umačkání davem při lidské panice (W52.–)
pád na ledu nebo sněhu (W00.–)
W04Pád při nesení nebo podpírání jinými osobami
Patří sem:náhodné upuštění při přenášení
W05Pád z invalidního vozíku
W06Pád z postele
W07Pád ze židle
W08Pád z jiného nábytku
W09Pád z vybavení hřiště
Nepatří sem:pád z rekreačního stroje (W31.–)
W10Pád na schodech a stupních nebo z nich
Patří sem:pád (na) (z):
. eskalátoru
. nakloněné plochy
. ledu a sněhu na schodech a stupních
. rampě(-y)
W11Pád na nebo ze žebříku
W12Pád na nebo z lešení
W13Pád z budovy nebo konstrukce nebo propadnutí jimi
Patří sem:pád z(e) nebo propadnutí:
. balkonu(-em)
. mostu(-em)
. budovy(-ou)
. stožáru
. poschodí(m)
. zábradlí(m)
. střechy(-ou)
. věže(-í)
. věžičky(-ou)
. viaduktu(-em)
. zdi(-í)‚ stěny(-ou)
. okna(-em)
Nepatří sem:sesutí (zřícení) budovy nebo konstrukce (W20.–)
pád nebo skok z hořící budovy (X00.–)
W14Pád ze stromu
W15Pád ze skály
W16Potopení se nebo skok do vody jako příčina jiného poranění‚ než je (u)tonutí
nebo potopení
Patří sem:náraz na nebo udeření o:
. dno při skákání nebo potápění v mělké vodě (na mělčině)
. stěnu nebo skokanské prkno v plovárenském bazénu
. vodní hladinu
Nepatří sem:náhodné (u)tonutí a potopení (W65–W74)
potápění s nedostatečnou zásobou vzduchu (W81.–)
účinky tlaku vzduchu při potápění (W94.–)
W17Jiný pád z jedné úrovně na druhou
Patří sem:pád z(-e) nebo do:
. dutiny
. doku
. stohu
. vysokozdvižné plošiny
. prohlubně nebo otvoru
. zdvihacího zařízení
. mobilní zdvihací pracovní plošiny
. šachty
. lanovky
. lomu
. komínu
. nádrže (cisterny)
. studny
W18Jiný pád na rovině
Patří sem:pád:
. následkem nárazu na předmět
. na toaletě nebo z toalety
. na rovině NS
W19Neurčený pád
Patří sem:náhodný pád NS
© WHO/ÚZIS ČR (Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR)‚ všechna práva vyhrazena‚ vytvořeno: 2018/3/7

 
 
 
 

Odkazy:

Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů
(ICD-10 ONLINE) - Czech

International Classification of Diseases
(ICD-10 ONLINE) - English

Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme
(ICD-10 ONLINE) - Deutsch