XX. kapitola
VNĚJŠÍ PŘÍČINY NEMOCNOSTI A ÚMRTNOSTI
(V01–Y98)
NAPADENÍ (ÚTOK) (X85–Y09)
[Členění na .4 místě viz „Místo události” na začátku této XX. kapitoly]
Patří sem:vražda
poranění způsobená jakýmkoliv prostředkem jinou osobou s úmyslem poranil nebo zabít
Nepatří sem:poranění způsobená:
. zákonným zákrokem (Y35.–)
. válečnými operacemi (Y36.–)
X85Napadení léky‚ léčivy‚ návykovými a biologickými látkami
Patří sem:vražedná otrava (kteroukoliv):
. biologickou látkou
. návykovou látkou
. lékem‚ léčivem
X86Napadení žíravou látkou
Nepatří sem:žíravý plyn (X88.–)
X87Napadení pesticidy
Patří sem:ochranné dřevní nátěry
Nepatří sem:živiny a hnojiva rostlin (X89.–)
X88Napadení plyny a parami
X89Napadení jinými určenými chemikáliemi a škodlivými látkami
Patří sem:živiny a hnojiva rostlin
X90Napadení neurčenou chemickou nebo škodlivou látkou
Patří sem:vražedná otrava NS
X91Napadení oběšením‚ (u)škrcením a (za)dušením
X92Napadení (u)topením a potopením
X93Napadení výstřelem z pistole‚ revolveru
X94Napadení výstřelem z pušky‚ brokovnice a větší ruční střelné zbraně
X95Napadení výstřelem z jiné a neurčené střelné zbraně
X96Napadení výbušnou látkou
Nepatří sem:žhářská pomůcka (X97.–)
X97Napadení kouřem‚ dýmem a ohněm
Patří sem:žhářství
cigarety
žhářská pomůcka
X98Napadení vodní parou‚ horkými výpary a horkými předměty
X99Napadení ostrým předmětem
Patří sem:bodnutí NS
Y00Napadení tupým předmětem
Y01Napadení shozením z výše
Y02Napadení strčením nebo umístěním oběti před pohybující se předmět
Y03Napadení zasažením motorovým vozidlem
Patří sem:záměrné zasažení (sražení) nebo přejetí motorovým vozidlem
Y04Napadení tělesnou silou
Patří sem:neozbrojená(-ý) rvačka nebo boj
Nepatří sem:napadení (útok):
. (u)škrcením (X91.–)
. potopením (X92.–)
. užitím zbraně (X93–X95X99.–Y00.–)
sexuální napadení s použitím tělesné síly (Y05.–)
Y05Sexuální napadení s použitím tělesné síly
Patří sem:znásilnění (pokus)
sodomie (pokus)
Y06Zanedbání a opuštění
. 0Manželem nebo partnerem
. 1Rodičem
. 2Známým nebo přítelem
. 8Jinými určenými osobami
. 9Neurčenou osobou
Y07Jiné špatné zacházení
Patří sem:duševní trýznění
tělesné zneužívání
pohlavní zneužívání
mučení
Nepatří sem:zanedbání a opuštění (Y06)
sexuální napadení s použitím tělesné síly (Y05.–)
. 0Manželem nebo partnerem
. 1Rodičem
. 2Známým nebo přítelem
. 3Úřední osobou
. 8Jinými určenými osobami
. 9Neurčenou osobou
Y08Napadení jinými určenými způsoby
Y09Napadení neurčenými způsoby
Patří sem:úkladná vražda (pokus o úkladné zavraždění) NS
vražda (pokus o zavraždění) NS
zabití (nenáhodné)
© WHO/ÚZIS ČR (Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR)‚ všechna práva vyhrazena‚ vytvořeno: 2018/3/7

 
 
 
 

Odkazy:

Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů
(ICD-10 ONLINE) - Czech

International Classification of Diseases
(ICD-10 ONLINE) - English

Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme
(ICD-10 ONLINE) - Deutsch