XXI. kapitola
FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVOTNÍ STAV
A KONTAKT SE ZDRAVOTNICKÝMI SLUŽBAMI
(Z00–Z99)
Poznámka:Tato kapitola by neměla být používána pro mezinárodní srovnávání nebo pro primární
kódování (úmrtnosti).
Položky Z00–Z99 jsou určeny pro případy‚ kdy jako „diagnózy” nebo „potíže (problémy)” jsou
uvedeny okolnosti jiné než nemoc‚ poranění nebo zevní příčina zařaditelné do položek
A00–Y89. To se může stát hlavně dvěma způsoby:
a) když osoba‚ která může nebo nemusí být nemocná‚ se setká se zdravotnickými službami
za nějakým zvláštním účelem‚ například aby obdržela omezenou péči nebo službu pro
současný stav‚ darovala orgán nebo tkáň‚ obdržela profylaktické očkování nebo se
poradila o problému‚ který sám o sobě není nemocí ani poraněním‚
b) když je přítomna nějaká okolnost nebo potíž‚ která ovlivňuje zdravotní stav osoby‚ ale
sama o sobě není běžnou nemocí nebo poraněním. Takové faktory mohou být zjištěny při
prohlídkách obyvatelstva‚ kdy osoba může nebo nemusí být nemocná‚ nebo mohou být
uvedeny jako další faktor‚ který je nutné brát v úvahu‚ když se osobě poskytuje péče pro
nějakou nemoc nebo poranění.
Kapitola obsahuje následující oddíly:
Z00–Z13Osoby‚ které se setkaly se zdravotnickými službami za účelem prohlídky a vyšetření
Z20–Z29Osoby s potenciálně ohroženým zdravím ve vztahu k přenosným nemocem
Z30–Z39Osoby‚ které se setkaly se zdravotnickými službami za okolností souvisejících s reprodukcí
Z40–Z54Osoby‚ které se setkaly se zdravotnickými službami za účelem určitých výkonů a zdravotní
péče
Z55–Z65Osoby s potenciálně ohroženým zdravím ve vztahu k socioekonomickým a psychosociálním
okolnostem
Z70–Z76Osoby‚ které se setkaly se zdravotnickými službami za jiných okolností
Z80–Z99Osoby s potenciálně ohroženým zdravím ve vztahu k rodinné a osobní anamnéze a některým
podmínkám‚ ovlivňujícím zdravotní stav
© WHO/ÚZIS ČR (Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR)‚ všechna práva vyhrazena‚ vytvořeno: 2018/3/7