info:
ZÁKLADNÍ INFORMACE
I
 
Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů - MKN-10 - je výsledkem revize, jejíž přípravu koordinovala Světová zdravotnická organizace (WHO) a na které se podílela řada odborníků, komisí a konferencí na mezinárodní i národní úrovni. Na přípravě desáté revize se svými připomínkami od zástupců odborných společností podílela i Česká republika.

 

43. plenární zasedání Světového zdravotnického shromáždění WHO se usneslo přijmout MKN ve znění desáté decenální revize s novým názvem "Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (MKN-10)", s účinností od 1. 1. 1993. V České republice je tato klasifikace v platnosti od roku 1994.

 

Na rozdíl od předchozích verzí bylo doporučeno, vedle pravidelných celkových revizí, provádět průběžně aktualizace této klasifikace, pokud to bude potřebné. V roce 2004 vydala WHO druhé aktualizované vydání MKN-10, na jehož základě vzniklo české vydání druhé aktualizované verze MKN-10. V následujících letech však byly průběžně uveřejňovány další aktualizace. Předkládaná aktualizovaná verze zahrnuje jednak plný překlad z anglického originálu, vydaného WHO v roce 2004 (International Statistical Classification of Diseases and Realated Health Problems, Tenth Revision, Volume 1, Second Edition, WHO Geneva 2004) a dále všechny změny, které vešly v platnost po uveřejnění anglického originálu 2.vydání MKN-10 v roce 2004, tedy změny, které vešly v platnost mezi roky 2004-2013 (a platné k 1.1. 2013 a dříve). Tato nová verze je také již téměř kompletně promítnuta do nového definičního manuálu DRG, platného od 1.1. 2013.

 

Tato aktualizovaná verze MKN-10 vstupuje v platnost 1. ledna 2013 Sdělením ČSÚ o aktualizaci Mezinárodní statistické klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů. Aktualizovaná verze již bude k dispozici pouze v elektronické podobě. K dispozici bude pouze tisková verze všech 3 částí MKN-10 ke stažení ve formátu PDF, Tabelární seznam také ve formátu HTML).

 

Články

01.04.2014 Aktualizace MKN-10 s platností od 1. dubna 2014

31.01.2013 Aktualizace MKN-10 s platností od 1. ledna 2013

30.10.2011 Aktualizace MKN-10 s platností od 1. ledna 2012

30.07.2009 MKN-10 a její aktualizace (proces aktualizace, přehled nejdůležitějších změn, implementace v ČR k 1.1.2009)

 

I. díl: Tabelární část

Elektronická verze - online prezentace (k 1.4. 2014)

Tabelární část (platná k 1.4. 2014, aktualizovaná tisková verze) - bude vystavena do 15. dubna 2014

Tabelární část (platná k 1.1. 2013, aktualizovaná tisková verze)

Tabelární část (platná k 1.1. 2012, aktualizovaná tisková verze)

Tabelární část (platná k 1.1. 2009, 2. aktualizovaná tisková verze) - v knižním vydání

Opravy k tištěné aktualizované druhé verzi I. dílu MKN-10 - tabelární seznam

 

II. díl: Instrukční příručka

Instrukční příručka (platná k 1.4. 2014, aktualizovaná tisková verze) - bude vystavena do 15. dubna 2014

Instrukční příručka (platná k 1.1. 2013, aktualizovaná tisková verze)

Instrukční příručka (platná k 1.1. 2012, aktualizovaná tisková verze)

 

III. díl: Abecední seznam

Abecední seznam (platný k 1.4. 2014, aktualizovaná tisková verze) - bude vystaven do 15. dubna 2014

Abecední seznam (platný k 1.1. 2013, aktualizovaná tisková verze)

Abecední seznam (platný k 1.1. 2012, aktualizovaná tisková verze)

Abecední seznam (platný k 1.1. 2010, 2. aktualizovaná tisková verze) - v knižním vydání

 

Menu
objednávka tištěné podoby
Informace o autorských právech
kontakt
oficiální stránky WHO s informacemi o MKN-10 (english)
 
 © WHO, © ÚZIS ČR (Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR)‚ všechna práva vyhrazena