II. díl:
INSTRUKČNÍ PŘÍRUČKA
 
Tato Instrukční příručka k MKN-10 je předkládána jako samostatný svazek pro usnadnění manipulace s klasifikací (1. a 2. dílem). Obsahuje pravidla pro záznam a kódování nemocnosti a úmrtnosti, mnoho nového materiálu o praktických aspektech používání klasifikace, speciální tabelační seznamy nemocnosti a úmrtnosti. Spolu se základním popisem MKN-10 jsou zde praktické instrukce pro kódovače úmrtnosti a nemocnosti, a dále návody pro prezentaci a interpretaci dat.

 

Aktualizovaná verze k 1.1.2013 obsahuje zapracované průběžné změny, které vešly v platnost do roku 2013 včetně.

Aktuální verze
PDF MKN-10 II. díl Instrukční příručka (aktualizovaná tisková verze, platná k 1.4. 2014)
 
Ostatní
PDF

MKN-10 II. díl Instrukční příručka (aktualizovaná tisková verze, platná k 1.1. 2013)

MKN-10 II. díl Instrukční příručka (aktualizovaná tisková verze, platná k 1.1. 2012)

MKN-10 II. díl Instrukční příručka (1996)

 
 © WHO, © ÚZIS ČR (Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR)‚ všechna práva vyhrazena