TABELÁRNÍ ČÁST

Prezentovaná verze Tabelární části MKN-10 vstoupila v platnost 1. 1. 2013 sdělením Českého statistického úřadu, obsahuje technické opravy s platností od 1. 4. 2014 a 1. 3. 2017. Podrobnější informace naleznete v článku k MKN jako celku.

 
I.A00–B99

Některé infekční a parazitární nemoci
II.C00–D48Novotvary
III.D50–D89Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity
IV.E00–E90Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek
V.F00–F99Poruchy duševní a poruchy chování
VI.G00–G99Nemoci nervové soustavy
VII.H00–H59Nemoci oka a očních adnex
VIII.H60–H95Nemoci ucha a bradavkového výběžku
IX.I00–I99Nemoci oběhové soustavy
X.J00–J99Nemoci dýchací soustavy
XI.K00–K93Nemoci trávicí soustavy
XII.L00–L99Nemoci kůže a podkožního vaziva
XIII.M00–M99Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně
XIV.N00–N99Nemoci močové a pohlavní soustavy
XV.O00–O99Těhotenství, porod a šestinedělí
XVI.P00–P96Některé stavy vzniklé v perinatálním období
XVII.Q00–Q99Vrozené vady, deformace a chromozomální abnormality
XVIII.R00–R99Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde
XIX.S00–T98Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin
XX.V01–Y98Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti
XXI.Z00–Z99Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami
XXII.U00–U99Kódy pro speciální účely
Příloha PŘÍLOHAPříloha k českému vydání
 
 © WHO, © ÚZIS ČR (Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR)‚ všechna práva vyhrazena‚ stav k 1.1.2012