I. díl:
T
ABELÁRNÍ SEZNAM

MKN-10 má zajistit, aby ve všech členských státech Světové zdravotnické organizace (SZO) byly nemoci, úrazy, příčiny smrti a další přidružené zdravotní problémy stejně vykazovány, stejně tříděny a tudíž byly mezinárodně srovnatelné. České znění MKN-10, bylo závazně zavedeno k 1.1.1994. V roce 1996 skupina expertů SZO doporučila průběžně zapracovávat změny mezi velkými decenálními revizemi.Tyto změny byly souhrnně zapracovány ve 2. vydání v roce 2004. Ministerstvo zdravotnictví ČR pověřilo ÚZIS ČR překladem anglického originálu a vydáním 2., aktualizované verze. Toto druhé české vydání bylo uvedeno v platnost nejprve v roce 2008, kdy byly do Tabelární části zapracovány změny, které vešly v platnost do roku 2009 včetně (a platné k 1.1.2009). V letech 2010 a 2011 bylo dále v ČR věnováno značné úsilí na sjednocení aktualizací jednotlivých částí klasifikace a v současné době jsou do všech 3 dílů MKN-10 zapracovány veškeré změny, které vešly v platnost do roku 2010 včetně. Zatímco verze s platností k 1.1.2009 byla vydána knižně v kapesním formátu, další aktualizovaná verze MKN-10, vydávaná s platností k 1.1.2012 již bude k dispozici pouze v elektronické podobě.

 
Aktuální verze
PDF

MKN-10 I. díl Tabelární část (aktualizovaná verze, platná k 1.4. 2014)

 
Ostatní
PDF

MKN-10 I. díl Tabelární část (aktualizovaná verze, platná k 1.1. 2013)

MKN-10 I. díl Tabelární část (aktualizovaná verze, platná k 1.1. 2012)

MKN-10 I. díl Tabelární část (aktualizovaná druhá verze, platná k 1.1. 2009)

 

 
I.A00–B99

Některé infekční a parazitární nemoci
II.C00–D48Novotvary
III.D50–D89Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity
IV.E00–E90Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek
V.F00–F99Poruchy duševní a poruchy chování
VI.G00–G99Nemoci nervové soustavy
VII.H00–H59Nemoci oka a očních adnex
VIII.H60–H95Nemoci ucha a bradavkového výběžku
IX.I00–I99Nemoci oběhové soustavy
X.J00–J99Nemoci dýchací soustavy
XI.K00–K93Nemoci trávicí soustavy
XII.L00–L99Nemoci kůže a podkožního vaziva
XIII.M00–M99Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně
XIV.N00–N99Nemoci močové a pohlavní soustavy
XV.O00–O99Těhotenství, porod a šestinedělí
XVI.P00–P96Některé stavy vzniklé v perinatálním období
XVII.Q00–Q99Vrozené vady, deformace a chromozomální abnormality
XVIII.R00–R99Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde
XIX.S00–T98Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin
XX.V01–Y98Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti
XXI.Z00–Z99Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami
XXII.U00–U99Kódy pro speciální účely
Příloha PRILOHAPříloha k českému vydání
 
 © WHO, © ÚZIS ČR (Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR)‚ všechna práva vyhrazena‚ stav k 1.1.2012