HlavníPublikujemeMetodiky & Číselníky

Datová rozhraní

Důležité upozornění:

Verze datových rozhraní 2.x odpovídá rozhraním, která jsou  zveřejněna na stránkách Datového standardu MZČR (DASTA). V rámci sjednocení se zavedenou praxí v DASTA standardu došlo k úpravám XSD schémat zveřejněných zde jako verze 1.x. Změny jsou formálního charakteru, nicméně určitá změna v zasílaných XML dávkách je nutná. Týká se odkazů na XSD schémata a označení jmenného prostoru u XML elementů, viz aktualizovaný XML příklad.  Kromě toho bylo ve verzi 2.x opraveno několik chyb a doplněna dokumentace. Detaily o změnách jsou uvedeny v jednotlivých balíčcích v souboru history. V platnosti zůstává po přechodnou dobu i poslední verze 1.x rozhraní. Doporučujeme přechod na rozhraní 2.x v průběhu prvního pololetí 2016. Další případné změny a úpravy již budou doplňovány pouze do verze 2.

Datové rozhraní NRAR 

platnost od 1.7.2016

Datové rozhraní NKR 

platnost od 1.4.2015

Datové rozhraní NRHOSP - informace k nové platformě 

Datové rozhraní NRKI 

platnost od 27.6.2015

Datové rozhraní NRKN 

platnost od 1.3.2015

Datové rozhraní NRNAR 

platnost od 1. 7. 2016

Datové rozhraní NRPATV 

platnost od 1.1.2015

Datové rozhraní NRPOT 

platnost od 1.7.2016

Datové rozhraní NRROD 

platnost od 1.7.2016

Datové rozhraní NRU 

platnost od 1.4.2015

Datové rozhraní NRVV 

platnost od 1.7.2016