Hlavní

Článek do sborníku konference ČDS

Článek do sborníku XLIII. konference České demografické společnosti, Zdraví – výzvy a rizika, 22.–23. května 2013, Vysoká škola ekonomická v Praze