Hlavní

Poster prezentovaný na konferenci ČDS

XLIII. konference České demografické společnosti, Zdraví – výzvy a rizika, 22.–23. května 2013, Vysoká škola ekonomická v Praze