Hlavní

Informace pro zdravotnická zařízení zasílající data do Národních registrů reprodukčního zdraví

Od 1.1.2016 jsou v provozu nové verze registrů reprodukčního zdraví (Registr rodiček, Registr novorozenců, Registr potratů, Registr asistované reprodukce a Registr vrozených vad). Předávání dat je možné buď cestou přímého zadávání záznamů do webového formuláře, nebo dávkovým způsobem. Dávkový způsob se řídí zveřejněným datovým rozhraním. První zkušenosti s tímto způsobem hromadného předávání reálných záznamů v nových registrech odhalily některé technické nedostatky v definovaném rozhraní, které brání příjmu některých reálných případů. Na odstranění těchto chyb intenzivně pracujeme ve spolupráci s dodavateli nemocničních a ambulantních informačních systémů.

Dosud nahlášené problémy budou odstraněny do konce února 2016. Pokud při odesílání dat v průběhu února narazíte na problém, odložte prosím zaslání dat na začátek března. Pokud problém bude přetrvávat, informujte svého dodavatele IS, případně zašlete informaci na email helpdesk.registry@ksrzis.cz.

ÚZIS ČR ujišťuje, že během prvního pololetí 2016 nebude nijak postihovat opožděné předání dat.