Hlavní

Prezentace k Listu o prohlídce zemřelého, jeho vyplnění a statistice příčin smrti

Prezentace obsahující základní informace o sběru dat o zemřelých v ČR, včetně upřesnění způsobu vyplnění LPZ v některých konkrétních případech.

 (0.54 MB)