HlavníCertifikát 2012 - Systém managementu kvality organizace ISO 9001:2008

Certifikát 2015 - Systém managementu kvality organizace ISO 9001:2008

Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR byl prověřen a shledán shodným s požadavky normy ISO 9001:2008 pro následující rozsah služeb: správa a rozvoj Národního zdravotnického informačního systému.