HlavníO násMezinárodní spolupráceSpolupráce s EU

Aktuálně

15.9.2017   Byl zveřejněn článek v časopise Demografie, revue pro výzkum populačního vývoje - č. 3/2017 na téma Zdravotní stav české populace podle výběrového šetření o zdraví EHIS. Článek je k dispozici zde

26.10.2016 Se koná seminář na téma Výběrové šetření o zdraví v ČR (EHIS/EHES) 2014. Program a podrobnosti naleznete zde.

25.9. 2016  Byly uveřejněny Hlavní výsledky studie EHES. K dispozici jsou zde.

31.7. 2016  Byly uveřejněny vybrané výsledky ze šetření v časopise Statistika a My, 06/2016. K dispozici jsou zde.

31.7. 2016  Byly uveřejněny základní výsledky ze šetření ve formě tabulek. K dispozici jsou zde.

24.3.2016   Byl uveřejněn dotazník ze šetření. K dispozici je zde.

2.3.2016     Byla uveřejněna první zpráva ze šetření. Naleznete ji zde.

16.1.2016   Byl odeslán tzv. Quality report s podrobnou metodikou šetření do Eurostatu

27.10.2015  Byla oficiálně předána data do Eurostatu

28.8.2015   Aktuálně probíhají validace a úpravy databáze tak, aby prošly validacemi Eurostatu a bylo možné uveřejnit první výsledky.

30.6.2015   K dispozici máme "finální" vážená data, která však budeme dále validovat

30.3.2015   K dispozici máme první předběžná data

28.2.2015   Sběr dat šetření EHES byl ukončen

31.1.2015   Sběr dat šetření EHIS byl ukončen

15.6.2014   Sběr dat v terénu byl zahájen.

28.5.2014   Probíhají školení tazatelů ve všech regionech.

8.4.2014    Příprava šetření EHIS 2014 pokračuje, probíhá finalizace materiálů, podkladů pro dotazování.

11.12.2013 V současné době probíhá příprava šetření EHIS 2014, zahájení sběru dat bude 15.6.2014.