HlavníO násMezinárodní spolupráceSpolupráce s EUHIS

Důležité odkazy

Důležité odkazy

Evropský průzkum zdravotního stavu - EHES 2014

Evropský průzkum zdravotního stavu (EHES) je mezinárodním projektem, kterého se účastní řada evropských zemí. Cílem projektu je sběr srovnatelných a kvalitních dat o zdravotním stavu a zdravotních rizicích evropské dospělé populace. V Česku v letech 2010-2011 proběhla pilotní etapa studie ve dvou lokalitách; v letošním roce 2014 je plánována realizace 1. etapy celorepublikového šetření.

celý článek

DG SANCO

DG SANCO - Generální ředitelství Evropské komise pro zdraví a ochranu spotřebitele.Distribuuje data a informace o zdraví a zdravotnictví pomocí HEIDI - Health in Europe: Information and Data Interface.

 

celý článek

EUROSTAT

Eurostat je statistickým úřadem EU. Má za úkol zajišťovat statistiky za nejrůznější oblasti, včetně zdraví, které budou dostupné a srovnatelné za všechny členské země EU.

Data Eurostat prezentuje ve formě rozsáhlé databáze, jejíž část je věnována i ukazatelům z oblasti zdravotnické statistiky.

celý článek

ECHIM JA - Monitorování zdravotnických ukazatelů v EU

Oficiální česká prezentace mezinárodního projektu ECHIM - European Community Health Indicators Monitoring, česky Monitorování zdravotnických ukazatelů v evropském společenství. V rámci projektu byla vytvořena sada 88 ukazatelů pokrývajících nejrůznější oblasti zdravotnické statistiky, pro tyto ukazatele byly zpracovány přesné definice a pokyny výpočtu, což zajišťuje jejich maximální srovnatelnost napříč zeměmi EU.

Oficiální mezinárodní web projektu: http://www.echim.org

Stránka věnovaná ukazatelům a jejich vymezení: http://www.healthindicators.eu

celý článek

European Health Interview & Health Examination Surveys Database

This website presents an inventory of national and multi-country health surveys implemented in EU Member States as well as EFTA countries, EU Candidate Countries and USA, Canada and Australia. The types of surveys in the database include Health Interview Surveys (HIS), Health Examination Surveys (HES) and combined HIS/HES Surveys. At the moment the database contains information on more than 200 health surveys.

celý článek