HlavníO násMezinárodní spolupráceSpolupráce s EUHISMezinárodní kontext

Využití a prezentace dat

Data získaná z výběrových šetření jsou využívána pro různé účely, nejčastěji však pro formování politik v oblasti zdraví a pro výzkumné účely.

Data z harmonizovaných výběrových šetření pro EU zastřešuje Eurostat a uveřejňuje je ve své databázi . Na žádost lze získat také nejen přístup k datům agregovaným, ale i k anonymizovaným individuálním záznamům. Pro podrobnosti o takovém přístupu k datům viz zde http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/microdata/european_health_interview_survey.

Data ze šetření jsou také významným zdrojem podkladů pro projekt ECHIM. Projekt ECHIM (European Community Health Indicators Monitoring, česky Monitorování zdravotnických ukazatelů v evropském společenství) má za cíl sjednotit zdravotnické ukazatele v Evropských zemích a z nich pak vytvořit udržitelný evropský systém monitorování zdraví. Na šetření EHIS je vázána celá řada ze stávajících 88 rozpracovaných ukazatelů. Prezentace dat za ECHI ukazatele je dostupná na stránkách DG SANCO v databázi HEIDI data tool.

Data ze šetření jsou dále využívána k výpočtu Délky života ve zdraví, viz http://www.uzis.cz/jaehleis/ukazatel a pro sledování nerovností Výborem pro sociální ochranu v rámci Otevřené Metody Koordinace (národních politik) s ohledem na sociální začleňování, zdravotní a dlouhodobou péči a důchody.

Velice přehledným nástrojem pro zhodnocení jednotlivých národních šetření je tzv. European Union Health Surveys Information Database – EUHSID, dříve jako HIS/HES databáze, která obsahuje konkrétní znění otázek za vybraná výběrová šetření, která se ke zdravotnímu stavu vztahují, včetně podrobných metodologických informací. Otázky jsou v databázi uvedeny jak v národním jazyce, tak v angličtině a umožňují tak poměrně rozsáhlé možnosti analýzy a srovnání jednotlivých šetření.

Srovnání zemí podle podílu osob s nadváhou a obezitou, 1.vlna šetření EHIS

Zdroj: Databáze Eurostatu

Důležité odkazy

DG SANCO

DG SANCO - Generální ředitelství Evropské komise pro zdraví a ochranu spotřebitele.Distribuuje data a informace o zdraví a zdravotnictví pomocí HEIDI - Health in Europe: Information and Data Interface.

 

celý článek

EUROSTAT

Eurostat je statistickým úřadem EU. Má za úkol zajišťovat statistiky za nejrůznější oblasti, včetně zdraví, které budou dostupné a srovnatelné za všechny členské země EU.

Data Eurostat prezentuje ve formě rozsáhlé databáze, jejíž část je věnována i ukazatelům z oblasti zdravotnické statistiky.

celý článek

ECHIM JA - Monitorování zdravotnických ukazatelů v EU

Oficiální česká prezentace mezinárodního projektu ECHIM - European Community Health Indicators Monitoring, česky Monitorování zdravotnických ukazatelů v evropském společenství. V rámci projektu byla vytvořena sada 88 ukazatelů pokrývajících nejrůznější oblasti zdravotnické statistiky, pro tyto ukazatele byly zpracovány přesné definice a pokyny výpočtu, což zajišťuje jejich maximální srovnatelnost napříč zeměmi EU.

Oficiální mezinárodní web projektu: http://www.echim.org

Stránka věnovaná ukazatelům a jejich vymezení: http://www.healthindicators.eu

celý článek