HlavníO násMezinárodní spolupráceSpolupráce s EUHIS

Šetření EHIS 2014

 

Šetření EHIS 2014 je 2. vlnou Evropského výběrového šetření o zdraví. Základní legislativní oporou realizace EHIS je Implementační nařízení č. 141/2013 ze dne 19. února 2013, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1338/2008 o statistice Společenství v oblasti veřejného zdraví a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, pokud jde o statistiky vycházející z evropského dotazníkového šetření o zdraví (EHIS). Podle tohoto nařízení má být šetření provedeno v členských zemích v roce 2014, s možnou odchylkou na rok 2013 či 2015.

Nařízení vymezuje několik základních skutečností

  • období sběru dat,
  • výčet požadovaných ukazatelů
  • velikost souboru respondentů (6 500 získaných rozhovorů v ČR)

Kromě samotného nařízení, které obsahuje výčet proměnných, které jsou požadovány, jsou podmínky realizace ošetřeny v Metodologickém manuálu, na který nařízení odkazuje. Tento manuál pak upřesňuje jednak zásady provedení šetření, ale např. i otázky, kterými by měly být požadované proměnné zjišťovány apod.

 

 

Důležité odkazy

EUROSTAT

Eurostat je statistickým úřadem EU. Má za úkol zajišťovat statistiky za nejrůznější oblasti, včetně zdraví, které budou dostupné a srovnatelné za všechny členské země EU.

Data Eurostat prezentuje ve formě rozsáhlé databáze, jejíž část je věnována i ukazatelům z oblasti zdravotnické statistiky.

celý článek