HlavníO násMezinárodní spolupráceSpolupráce s EUHISŠetření EHIS 2014

Zpracování a prezentace dat

Co se s daty děje dále?

Získaná data byla průběžně sledována a vyhodnocována, v některých případech byla prováděna namátková či cílená kontrola práce tazatelů v terénu ze strany supervizorů. Po ukončení hlavní fáze sběru dat byla data validována a prověřována na centrální úrovni, byly provedeny základní kontroly souboru, vyhodnocení poznámek k dotazníkům zapsaných tazateli apod. Zpracování dat je důsledně anonymní.

Další validační kroky byly realizovány s ohledem na požadavky Eurostatu s využitím jednotného nástroje pro validaci dat EDIT připraveného Eurostatem. V rámci této validace byly odhaleny některé zásadní chyby, dále pak řada drobných nekonzistencí, které byly dodatečně ověřeny u tazatelů a chyby opraveny

Data a výsledky šetření EHIS jsou využívány výhradně k odborným a nekomerčním účelům.

Anonymizovaná data za určité položky byla povinně předána Eurostatu, který je později zveřejní ve své databázi. Z této databáze pak bude možné čerpat data také za ostatní evropské země a porovnávat tak výsledky za ČR s daty za ostatní státy.

Určité (agregované) výstupy je možné poskytnout na žádost zájemcům z řad výzkumu, médií či dalším osobám. Individuální anonymizovaná data mohou být ve výjimečných případech poskytnuta v omezeném rozsahu na základě odůvodněné žádosti zejména pro výzkumné účely, vždy v souladu s pravidly poskytování informací viz http://www.uzis.cz/nas/poskytovani-informaci.

Informativní úvodní zprávu s podrobnostmi o průběhu šetření naleznete zde.

Základní tabulky s hlavními ukazateli naleznete zde.

Článek s výsledky šetření v časopisu Statistika a my naleznete zde.

 

 

 

 

Důležité odkazy

EUROSTAT

Eurostat je statistickým úřadem EU. Má za úkol zajišťovat statistiky za nejrůznější oblasti, včetně zdraví, které budou dostupné a srovnatelné za všechny členské země EU.

Data Eurostat prezentuje ve formě rozsáhlé databáze, jejíž část je věnována i ukazatelům z oblasti zdravotnické statistiky.

celý článek