Home

Úrazy

AKTUÁLNÍ INFORMACE (Topical Information)
Děti hospitalizované s poraněním, otravami a některými jinými následky, děti hospitali-zované podle kraje hospitalizace a podle vnějších příčin v letech 1999 - 2001. Skupiny diagnóz v kapitolách XIX a XX (MKN-10) a kódy diagnóz.
Úrazy jsou traumatické příhody s více nebo méně rozsáhlými zdravotními, ekonomickými a sociálními následky. Zdroje dat úrazů z hlediska: pracovní neschopnosti, sledované na základě statistických výkazů chirurgických ambulancí; statistických výkazů o hospitalizaci; statistiky zemřelých. Úrazy dětí, úrazy seniorů, dopravní nehody, pracovní úrazy.
Úrazy z hlediska pracovní neschopnosti. Úrazy sledované na základě statistických výkazů chirurgických ambulancí. Úrazy z hlediska statistických výkazů o hospitalizaci. Úrazy z hlediska statistiky zemřelých. Úrazy dětí a starších lidí (seniorů). Dopravní nehody. Pracovní úrazy. Úrazy cizinců. Napadení. Úrazy ve volném čase podle HIS (Health Interview System).