Fast Information

Výkony rehabilitace a fyzikální medicíny 2005-2008

Autor: 
 
Číslo:
 16/09
Region:
 Česká republika
Rok:
 2009
 (0.17 MB)
Souhrn:
Tato Aktuální informace přináší stručný přehled výkonů, léčených indikací, počtů pacientů a vybraných kategorií zdravotnických pracovníků oboru rehabilitace a fyzikální medicína za roky 2005-2008 z podkladů statistického zjišťování v rámci Národního zdravotnického informačního systému (NZIS).