Fast Information

Činnost oboru gynekologie a péče o ženy v roce 2008

Autor: 
 
Číslo:
 18/09
Region:
 Česká republika
Rok:
 2009
 (0.16 MB)
Souhrn:
Průměrný počet lékařů gynekologů na 10 000 žen zůstal v roce 2008 stejný jako v předchozím roce (3,0). Celkový počet ošetření na 1 lékaře i počet registrovaných pacientek připadající na 1 lékaře se snížil. Přes polovinu žen ve věku 15 až 49 let užívá hormonální nebo nitroděložní antikoncepci. Snižuje se absolutní i relativní počet pacientek s nově zjištěným karcinomem. V roce 2008 bylo v ČR evidováno 118 154 porodů a 187 843 gynekologických operací.