Fast Information

Činnost radiační a klinické onkologie v České republice v roce 2008

Autor: 
 
Číslo:
 46/09
Region:
 Česká republika
Rok:
 2009
 (0.36 MB)
Souhrn:
Tato Aktuální informace přináší údaje o počtech ošetření-vyšetření včetně dispenzárních návštěv, o počtech pacientů léčených pro nádorová onemocnění včetně druhu jejich terapie a pro nenádorová onemocnění léčených v rámci oboru radiační onkologie a o počtech a využití přístrojů pro radioterapii. Celkový počet návštěv stoupl o 5 % a počet vyšetřených nebo léčených pacientů s nádorovým onemocněním (zhoubným i nezhoubným) o 16 % oproti roku 2007. Nejvíce pacientů je léčeno v Hl. m. Praze a Jihomoravském kraji, což je dáno rozmístěním specializované onkologické péče.