Fast Information

Péče o pacienty s diagnózou F63.0 - patologické hráčství v ambulantních a lůžkových zařízeních ČR

Autor: 
 
Číslo:
 53/09
Region:
 Česká republika
Rok:
 2009
 (0.27 MB)
Souhrn:
V roce 2008 bylo léčeno v ambulantních zdravotnických zařízeních 1 383 pacientů s diagnózou F63.0, tj. o 14,7 % více než v roce 2003. Celkem bylo hospitalizováno 482 případů s touto základní diagnózou v psychiatrických léčebnách a psychiatrických odděleních nemocnic, tj. o 6 % méně než v roce 2003.