Fast Information

Ošetřovatelská následná péče v České republice v roce 2007

Autor: 
 
Číslo:
 12/08
Region:
 Česká republika
Rok:
 2008
 (0.09 MB)
Souhrn:
Koncem roku 2007 bylo v České republice 14 298 lůžek následné ošetřovatelské péče, z toho 6 573 v nemocnicích, 7 227 v léčebnách pro dlouhodobě nemocné, 335 v hospicích a 163 v ostatních odborných léčebných ústavech. V relaci na tisíc obyvatel starších 65 let připadá 9.6 lůžek následné ošetřovatelské péče. Regionální distribuce lůžek ústavní péče je krajně nerovnoměrná.