Fast Information

Činnost ambulantních psychiatrických zařízení v roce 2007

Autor: 
 
Číslo:
 29/08
Region:
 Česká republika
Rok:
 2008
 (0.17 MB)
Souhrn:

Počet ambulantních psychiatrických ošetření - vyšetření klesl oproti předchozímu roku o 1 % (tj. na 2 632 027 vyšetření), ale nárůst byl zaznamenán u počtu prvních ošetření (o 1,1 %). Celkově bylo v roce 2007 ošetřeno 464 836 pacientů, psychiatrickou péči vyhledávaly častěji ženy. Aktuální informace o činnosti oboru psychiatrie přináší také údaje o struktuře prvních ošetření v ambulantních psychiatrických zařízeních, mírách incidence a prevalence vybraných skupin psychiatrických diagnóz a jejich regionální diferenciaci a o počtech vyšetření na HIV, HAV, HBsAg a HCV provedených na ambulantních odděleních a pracovištích psychiatrie a sexuologie.