Fast Information

Činnost zdravotnických zařízení v České republice v roce 2007 - Obor klinická hematologie

Autor: 
 
Číslo:
 39/08
Region:
 Česká republika
Rok:
 2008
 (0.1 MB)
Souhrn:
Tato Aktuální informace popisuje činnost zdravotnických zařízení v oboru klinické hematologie. Zdrojem dat jsou roční výkazy o činnosti (formulář A (MZ) 1-01), které vyplňují a předkládají ÚZIS ČR oddělení a pracoviště zdravotnických zařízení (zpravodajské jednotky) jako součást Programu statistických zjišťování Ministerstva zdravotnictví ČR. Návratnost výkazů klinické hematologie byla téměř 96 % a celkem tak bylo zpracováno 176 zpravodajských jednotek. Činnost v oboru klinické hematologie zajišťovalo 186,40 lékařů a 1 231,42 zdravotnických pracovníků. V odděleních a pracovištích klinické hematologie bylo provedeno 21 138 842 výkonů.