Fast Information

Fakultní nemocnice (využití lůžkového fondu v letech 1995 - 2006)

Autor: 
 
Číslo:
 19/07
Region:
 Česká republika
Rok:
 2007
 (0.11 MB)
Souhrn:
V České republice je 11 fakultních nemocnic, jejichž lůžkový fond představuje 25 % veškerého nemocničního lůžkového fondu. Úměrně svému lůžkovému fondu poskytují fakultní nemocnice i ¼ z celkové nemocniční péče (měřeno počtem ošetřovacích dnů), poskytnuté ovšem nejvážněji nemocným pacientům s republikovou spádovostí. Úzce specializovaná péče o tyto pacienty náleží i k finančně nejnáročnější. V roce 2006 bylo 1 fakultní lůžko využíváno v průměru 260 dní v roce, s průměrnou délkou pobytu pacienta na lůžku 7,8 dne.