Fast Information

Činnost zdravotnických zařízení oboru dermatovenerologie v České republice v roce 2005

Autor: 
 
Číslo:
 50/06
Region:
 Česká republika
Rok:
 2006
 (0.1 MB)
Souhrn:
Tato aktuální informace obsahuje data z výkazů o činnosti zdravotnických zařízení v oboru dermatovenerologie. Návratnost výkazů byla 99 % a celkem byla zpracována data z 618 zdravotnických zařízení. V oboru dermatovenerologie bylo zaměstnáno 847 lékařů a 858 zdravotnických pracovníků. Provedeno bylo 5 129 699 vyšetření a ošetřeno bylo 2 148 181 pacientů. Oproti roku 2004 došlo ke snížení výskytu pacientů s kožním onemocněním o 1,5 ‰ na 210 nemocných osob z tisíce obyvatel. U dispenzarizovaných pacientů vybraných diagnóz byl zaznamenán nárůst prevalence o 29 osob na celkových 1 152 nemocných (v přepočtu na 100 tisíc obyvatel) a incidence činila 185 nových případů připadajících na 100 tisíc obyvatel.