Fast Information

Hodiny práce přesčas a pracovní pohotovosti lékařů v roce 2004

Autor: 
 
Číslo:
 11/05
Region:
 Česká republika
Rok:
 2005
 (0.23 MB)
Souhrn:
ÚZIS ČR provádí z podnětu Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva práce a sociálních věcí šetření o hodinách práce přesčas a pracovní pohotovosti lékařů se zaměřením na dodržování zákonem stanovených limitů těchto hodin nad rámec stanovené pracovní doby. Sledováni jsou lékaři v různých typech zdravotnických zařízení: např. nemocnice, odborné léčebné ústavy (OLÚ), zařízení ambulantní péče, záchranná služba a ostatní. Nejvíce hodin nad rámec sjednané pracovní doby vykazují lékaři v nemocnicích, OLÚ a záchranné službě, kde dochází také k překračování stanovených limitů. V roce 2004 toto překračování limitů nebylo nijak velké ani rozsáhlé.