Fast Information

Světové šetření o zdraví (5. díl) - Úvod k rizikovým faktorům zdraví. Nadváha a obezita.

Autor: 
 
Číslo:
 03/04
Region:
 Česká republika
Rok:
 2004
 (0.15 MB)
Souhrn:
Rizikové faktory zdraví zvyšují pravděpodobnost vzniku onemocnění. Faktory zjišťování základních biometrických veličin, životního stylu a prostředí, ve kterém domácnosti respondentů žijí. vysoký dopad na nemocnost a úmrtnost u nepřenosných onemocnění; nadváha a obezita, kouření, nadměrná spotřeba alkoholu, nevhodná výživa, nedostatečná fyzická aktivita, rizikové faktory životního prostředí (omezený přístup k pitné vodě a základnímu hygienickému vybavení a znečištění vzduchu používáním pevných paliv).