Fast Information

Nově hlášené nemoci z povolání v roce 2003

Autor: 
 
Číslo:
 38/04
Region:
 Česká republika
Rok:
 2004
 (0.12 MB)
Souhrn:
Nově hlášené případy nemocí z povolání (nově vzniklá profesionální onemocnění a ohrožení nemocí z povolání) podle regionu vzniku a podle seznamu nemocí z povolání. Sběr provádí Centrum hygieny práce a nemocí z povolání SZÚ, které vede Centrální registr nemocí z povolání. Data dále zpracovává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS ČR). Výskyt nemocí z povolání podle odvětví ekonomických činností v roce 2003.