Fast Information

Světové šetření o zdraví (12. díl) - Hodnocení vstřícnosti českého zdravotnického systému

Autor: 
 
Číslo:
 40/04
Region:
 Česká republika
Rok:
 2004
 (0.09 MB)
Souhrn:
Metodika WHO pro hodnocení nemedicínských aspektů léčby nazývaná vstřícnost zdravotnického systému. Popis vstřícnosti zdravotnického systému a dalších aspektů poskytované zdravotní péče v České republice tak, jak je viděli občané-pacienti.