Fast Information

Šetření zdravotního stavu české populace (EUROHIS 2001) Díl VII.: Fyzická aktivita

Autor: 
 
Číslo:
 04/02
Region:
 Česká republika
Rok:
 2002
 (0.06 MB)
Souhrn:
Průměrná doba (v minutách) strávená v jednom dni určitým typem aktivity podle pohlaví. Průměrné týdenní METminuty fyzické aktivity podle vybraných sociodemografických charakteristik. Složení respondentů podle typu fyzické aktivity a věku a podle vzdělání.