Fast Information

Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v České republice za rok 2001

Autor: 
 
Číslo:
 30/02
Region:
 Česká republika
Rok:
 2002
 (0.11 MB)
Souhrn:
Vývoj pracovní neschopnosti (PN) pro nemoc a úraz (199-2001). PN podle institucionálních sektorů - počet případů PN na 100 pojištěnců, průměrné trvání 1 případu PN ve dnech, průměrné procento PN. PN podle odvětvové klasifikace ekonomických činností (OKEČ). Vývoj základních ukazatelů PN (1970-2001) - pro nemoc, pro pracovní úrazy, pro ostatní úrazy.