HomeEdiceKlasifikace

MKN-10 Abecední seznam (III. díl)

Náhled: MKN-10 Abecední seznam (III. díl)

Druhé aktualizované vydání, Desátá revize (MKN-10)

ISBN: 978-80-904259-1-0
Stran: cca 743 stran
Zpracoval: ÚZIS ČR
Vydala: Bomton Agency, spol. s r.o.
Publikace vyšla v roce 2009

Obsahuje slovní znění všech diagnóz s příslušnými kódy dle 10. revize, které jsou abecedně uspořádány. Kniha je pomůckou při kódování a usnadní rychlou orientaci při výběru příslušného kódu k jednotlivým diagnózám. Je rozdělena na 3 části: Část I - Abecední seznam nemocí a poranění (diagnózy zařaditelné do kapitol I. - XIX., XXI. MKN-10). Část II - Vnější příčiny poranění (diagnózy zařaditelné do kapitoly XX.). Část III - Tabulka léků a chemikálií (jednotlivé léky, chemikálie abecedně uspořádány) s kódy pro otravu (dle kapitoly XIX., XX.) a s kódy pro nežádoucí účinek při léčebném použití (kapitola XX. MKN-10).

Aktualizovaná druhá verze s platností k 1.1.2009 obsahuje zapracované průběžné změny uveřejněné WHO, které vešly v platnost do roku 2009 včetně, částečně i v roce 2010, nikoliv však v kompletním rozsahu. 

Aktualizovaná druhá verze s platností k 1.1.2012 obsahuje zapracované průběžné změny uveřejněné WHO, které vešly v platnost do roku 2010 včetně, tedy platné k 1.1.2010 v celém rozsahu a dále některé národní úpravy a opravy předchozích verzí.

Aktualizovaná verze s platností k 1.1.2013 obsahuje zapracované průběžné změny uveřejněné WHO, které vešly v platnost mezi roky 2004-2013, tedy platné k 1.1.2013 v celém rozsahu a dále některé národní úpravy a opravy předchozích verzí. Tato nová verze je také již promítnuta do nového definičního manuálu DRG, který je platný od 1.1. 2013.