Home

Prohlášení přístupnosti webové prezentace

Webová prezentace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky vytvořena tak, aby splnila pravidla tvorby přístupného webu a vyhovovala požadavkům vyhlášky č. 64/2008 o přístupnosti webových stránek orgánů veřejné správy.

Pro popis všech informací na tomto webu je použit značkovací jazyk XHTML 1.0 Strict, pro popis vzhledu pak stylový předpis CSS. Všechny velikosti jsou uvedeny v relativních jednotkách, je tedy možné podle potřeby zvětšit velikost písma.

Všechny odkazy jsou v textu vyznačeny podtržením.

Za účelem vyšší přehlednosti byl užit v některých článcích funkcí javascriptu. Pokud uživatel nemá javascript povolen, zobrazí se mu článek v jednoduché textové podobě (přehlednost obsahu článku tím nebude nijak omezena).

Nápověda klávesových zkratek

Z důvodů zvýšení přístupnosti byly použity na webu klávesové zkratky. Klávesové zkratky napomáhají hlavně uživatelům se specifickými potřebami snáze používat internetové stránky ÚZIS ČR, zároveň však mohou dobře posloužit i všem ostatním návštěvníkům.

Kontakt na administrátora webu

Vaše náměty, postřehy či informace o problémech, na které narazíte při používání tohoto webu můžete poslat na adresu administrátora webu - hrabec@uzis.cz. Tato adresa slouží pouze pro řešení technických, nikoli obsahových záležitostí týkající se této webové prezentace.